Pre cooking สองที่ในหัวข้อการอบรมเห็ดฟางภาคภาษาอังกฤษ น่าจะเป็น Pre mixing

Go down

Pre cooking สองที่ในหัวข้อการอบรมเห็ดฟางภาคภาษาอังกฤษ น่าจะเป็น Pre mixing

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Mon May 13, 2013 6:40 am

ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้การภักดีเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาเข้ามาช่วยในการตอบกระทู้ต่างๆที่ผ่านมา และท่านยังช่วยกรุณาแนะนำผู้สนใจทั่วไป ที่ยังไม่เคยทำเห็ดมาก่อน พอเห็นเราเปิดให้ใครก็ตามที่สนใจเรื่องเห็ด เข้ามาพูดคุยในเวปนี้ ซึ่งโดยความตั้งใจของ ดร.อานนท์นั้น ท่านดำเนินการเปิดเวปนี้ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่สมาชิกผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากสถาบันอานนท์ไบโอเทคไปเป็นสำคัญ จึงมีหลายต่อหลายครั้วง ที่จะมีคำถามจากผู้ที่สนใจรายใหม่ๆ เข้ามาถาม เรื่อง การเริ่มต้นทำเห็ดอะไรต่ออะไร แล้วก็มักจะเน้นว่า ขอรายละเอียดให้มากที่สุด ซึ่งยากเหลือเกิน ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านผู้การภักดี ก็ใจดีมา[size=18]ตลอดอย่างต่อเนื่อง ช่วยแนะนำในลักษณะนี้ไปหลายต่อหลายครั้ง ต้องขอกราบขอบพระคุณงามๆจากคณะทำงานของอานนท์ไบโอเทคมา ณ ที่นี้ด้วย เมื่อเอ่ยมาถึงตรงนี้ ทำให้คิดถึงเรื่อง เห็ดแครง ที่กำลังมาแรง เพราะเป็นทั้งอาหารที่ขึ้นชื่อของคนภาคใต้ และเป็นยาที่ต่างประเทศเขาเอาไปสกัดเป็นยารักษามะเร็งส่งกลับมาขายในเมืองไทย แต่การเพาะนั้น แม้ว่าเส้นใยเห็ดเจริญเติบโตเร็ว ออกดอกเร็ว แต่ก็มีปัญหา ที่เชื้อเห็ดมักจะเจิรญไม่เต็มก้อน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับแมลง แต่ก็ได้รับคำแนะนำดีๆจากท่านผู้การ ในการใช้เปลือกมันบ้าง ฟางบ้าง ต้นข้าวโพด เศษกระดาษบ้าง เป็นส่วนผสม ทำให้สามารถแก้ปัญหาการเพาะไปได้ระดับหนึ่ง ซึ่งสมาชิกของเรา ที่ได้รับคำแนะนำไปแล้ว นำไปแก้ไข ปรับปรุง ก็สามารถทำเป็นธุรกิิจไปด้วยดีทีเดียว เช่น คุณบรรลุ ที่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณบรรลุ ได้ส่งเห็ดแครงสดๆมาถึง 3 กก. เพื่อส่งมาเป็นวัตถุในการปรุงอาหารในวันแซยิดหรืองานทำบุญครบรอบวันเกิด 60 ปี ของ ดร.อานนท์ หากเป็นไปได้ หากคุณบรรลุว่าง ช่วยเล่าเรื่องการเพาะเห็ดแครงในปัจจุบันให้ทราบด้วยน่าจะดียิ่งนัก เพราะจะทำให้ผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบไปพร้อมๆกัน วันนี้ก็เช่นกัน ท่านผู้การ ได้กรุณาตรวจสอบข้อความในตารางการอบรมเห็ดฟาง ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยท่านได้ตรวจพบว่า มีข้อความที่น่าจะคาดเคลื่อน จากคำว่า Pre-cooking น่าจะเป็น Pre-mixing โดยท่านได้แนะนำไว้ในกล่องข้อความส่วนตัว แต่คณะทำงาน เห็นว่า เป็นคำแนะนำที่ดี และมีประโยชน์ จึงขออนุญาตนำมาตอบในฟอรั่มที่สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าอ่านได้ เพื่อที่จะได้รับรู้เท่าเทียมกัน

ข้อความที่ท่านผู้การภักดี ได้ให้คำแนะนำมามีดังนี้
จาก packdee58 ถึง Pai_Anonworld, Sat May 11, 2013 7:00 am
สวัสดีครับอาจารย์

ในหน้านี้ผมพบ Pre cooking สองที่ น่าจะเป็น Pre mixing ครับ
http://www.anonbiotec.com/eng/straw_traning.html

• Pre cooking with thorough turning and suitable additives
• Peak heating techniques to boost the growth of thermophile
• Pasteurization technique with live steam
• Retarding the thermophiles’ growth before spawning
• Pre cooking compost spawn with mushroom additives
• Spawning techniques

ด้วยความนับถือ
พ.อ.ภักดี ตองอ่อน
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Pre-cooking และ Pre-mixing ในการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Mon May 13, 2013 7:20 am

ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนนั้น หากจะเริ่มตั้งแต่การทำหัวเชื้อ การทำเชื้อ และการหมักปุ๋ยแล้วนั้น มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ที่จำเป็นจะต้องเตรียมอาหารให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดฟางเสียก่อน ซึ่งเส้นใยเห็ดฟางจะเจริญอาหารได้ดี อาหารนั้นๆ จะต้องอยู่ในรูปที่เห็ดฟางเอาไปใช้ได้ดีและง่าย ทั้งนี้ ธรรมชาติของเห็ดฟางนั้น จัดอยู่ในจำพวก เห็ดที่ไม่สามารถกินอาหารเชิงซ้อนได้ ไม่เหมือนเห็ด ที่เกิดขึ้นตามต้นไม้ กิ่งไม้ที่ตายแล้ว ที่มีความสามารถในการย่อยอาหารเองได้ นั่นก็หมายความว่า เห็ดทั่วๆไป เช่น เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดพวกนี้ เป็นเห็ดที่สามารถกินขี้เลื่อย หรือกินวัสดุที่เป็นเศษซากพืชที่ตายแล้วได้โดยตรง แต่เห็ดฟางไม่มีความสามารถเช่นนั้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเส้นใยของเห็ดฟางในขั้นตอนใด ควรจะนำเอาวัสดุเพาะนั้น มาทำการหมัก หรือย่อยสลายระดับหนึ่งเสียก่อน เส้นใยเห็ดฟางจึงจะกินอาหารนั้นๆได้ดี ลักษณะการย่อยอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการย่อยด้วยพลังงาน เช่น ความร้อน ด้วยการต้ม ตุ๋น หรือใช้จุลินทรีย์ทำการย่อย ล้วนแล้วเป็นขบวนการทำให้สารอาหารถูกย่อยออกมาให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดฟางทั้งสิ้น ขบวนการดังกล่าว ศัพท์ทางวิชาการภาษาอังกฤษ เรียกว่า Cooked-out ดังนั้น ในหัวข้อการบรรยายในการอบรมการเพาะเห็ดฟางภาคภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการนำเอาเมล็ดธัญพืชแช่น้ำก่อน 12-16 ชั่วโมง แล้วนำมาต้มพร้อมทั้งใส่อหารเสริมอย่างเหมาะสม ทำการต้มตามเวลาที่พอเหมาะ จึงถือว่าเป็นการเตรียมอาหารเบื้องต้นให้เหมาะสม หรือที่เรียกว่า Pre-cooking จากนั้น จึงนำเอาเมล็ดธัญพืชมาผสมกับอาหารเสริม หรือที่เรียกว่า Pre-mixing อีกที เฉกเช่น ในช่วงของการเตรียมวัสดุเพาะ ที่จำเป็นจะต้องนำวัสดุเพาะไปผ่านขบวนการหมักแบบอับอากาศเสียก่อน(Anaerobic fermentation) จากนั้น จึงนำไปผสมอาหารเสริมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของจุลินทรีย์ จากจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ มาเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ การนำเอาอาหารเสริมดังกล่าว ที่มีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย ที่จำเป็นจะต้องใส่ปูนยิบซั่มดิบเข้าไปด้วยนั้น ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการผสมคลุกเคล้าหรือที่เรียกว่า Pre-mixing หลังจากนั้น จะต้องนำเอาวัสดุเพาะเห็ดฟาง ที่ผ่านการผสมอาการเสริมและปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างอย่างเหมาะสมแล้ว นำไปกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ หรือที่เรียกว่า aerobic microorganism ซึ่งจะต้องปรับสภาพแวดล้อมที่้เหมาะสม กล่าวคือ มีอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ ความชื้นสูงและอุณหภูมิระหว่าง 45-54 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศย่อยอาหารออกมาอยู่ในรูปที่เห็ดฟางเอาไปใช้ได้ ส่วนใหญ่จะตรวจดูว่า มีเกลือหรือก๊าซแอมโมเนียหลงเหลือหรือไม่ จะต้องไม่ให้มีเหลือหรือเหลือน้อยที่สุด ซึ่งขบวนการนี้ จะใช้เวลาประมาณ 36-50 ชั่วโมง ขบวนการในช่วงนี้เรียกว่า Pre-cooking จากนั้น จึงเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อเปลี่ยนจากจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ ไปเป็นจุลินทรีย์ร้อนที่เรียกว่า แอคติโนมัยสิท(Actinomyces) ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถอยู่ได้ที่อุณหภูมสูง 65-72 องศาเซลเซียส ขณะที่เชื้ออื่นๆไม่สามารถอยู่ได้ รวมทั้งไข่ไร หนอน แมลง ก็จะตายหมด ช่วงนี้ จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6-10 ชั่วโมง แล้วจึงลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะใส่เชื้อเห็ดฟางเข้าไป ดังนั้น ขบวนการตั้งแต่นำเอาปุ๋ยเข้าไปกระตุ้นในห้องในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไปจนกระทั่งถึงการเพิ่มและลดอุณหภูมิลงดังกล่าวนั้น ถือว่า เป็นขบวนการ cooked-out or Peak heating ครับ ไม่ใช่ Pre-mixing ครับ เรื่องการเพาะเห้ดฟางในระบบนี้น่าสนใจมาก และเป็นอาชีพที่มั่นคง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการจะทำเป็นอาชีพ แต่ต้องมั่นใจจริงๆว่า ท่านพร้อมที่จะทุ่มได้สุดตัว เพราะการเพาะเห็ดฟาง เป็นงานที่หนักและจะต้องดูแลอย่างละเอียดทุกขบวนการ ไม่สามารถทำเป็นงานอดิเรกได้ ซึ่งไม่เหมือน การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เอาไว้ว่างๆ ให้แขกที่มาจากอังกฤษกลับไปก่อน จะนำเอาเรื่องราวของสมาชิกท่านหนึ่ง ที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว คือ เป็นทนายความ แต่ตอนนี้ หันมาเอาดีในเรื่องการเพาะเห็ดฟาง ปรากฎว่ารายได้ดีกว่า การเป็นทนายความ เพราะ การเพาะเห็ดฟางได้รับผลตอบแทนสูง แน่นอน รวดเร็ว จึงตัดสินใจเลิกจากงานประจำ หันมาเอาดีในการเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพอย่างเต็มตัว หลังจากลองผิดลองถูกมาปรกว่าแล้ว ตอนนี้ มีความมั่นใจและมุ่งมั่นสูง กำลังขยายการผลิตเพิ่มโรงเรือนขึ้นอีก 10 หลัง เอาไว้ว่างๆ จะเล่าให้ฟัง วันนี้ ขออนญาตพาแขกผู้มาเยื่อนไปเจรจาธุรกิจต่อ ซึ่งจะอยู่ในไทย 1 สัปดาห์เต็ม พร้อมกันนี้ ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้การภักดีเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำอันทรงค่ามาครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในศตรรษที่ไทยจะเข้าร่วมเป็รนส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราคงได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันธุรกิจเกี่ยวกับเห็ด เป็นธุรกิจระดับภูมิภาคให้จงได้
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Pre cooking สองที่ในหัวข้อการอบรมเห็ดฟางภาคภาษาอังกฤษ น่าจะเป็น Pre mixing

ตั้งหัวข้อ  packdee58 on Tue May 14, 2013 4:21 amขอบคุณมากครับ อาจารย์ คือผมอยากจะทดลองเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนดูบ้าง
อ่านเล่มภาษาไทยของอาจารย์จบแล้ว ยังไม่ได้ซื้อแผ่นซีดีมาดู เลยเข้าใจภาษาอังกฤษผิด
ผมจะขอใช้โรงเรือนของชาวบ้านที่เค้าเพาะเห็ดฟางจากเปลือกล้างของมันสำปะหลัง
ชาวบ้านแถบท้องที่ อ.สีคิ้ว ซึ่งอยู่คนละฟากภูเขากับไร่ผม เพาะเห็ดฟางกันมาก
แต่เขาทำตามอย่างกันมา ผลที่ได้ไม่ค่อยแน่นอน เขาเชื่อว่าเป็นเพราะหัวเชื้อที่ซื้อมา
คนที่มาซื้อเห็ดเป็นคนเอาหัวเชื้อมาปล่อยให้ก่อน ถ้าไม่ได้ผลจากหัวเชื้อของเจ้าใหน
ก็ไม่มีใครสั่งซื้อเจ้านั้นอีก

วิธีที่เขาทำตามอย่างกันมา ก็คือหมักเปลือกล้างมันสำปะหลังด้วย EM ราวหนึ่งอาทิตย์
ไม่มีการกลับกอง พอจะอาขึ้นร้านก็ผสมอาหารเสริมตามสูตรของแต่ละคนที่ได้มา
ตอนอบไอน้ำก็เร่งให้ขึ้นถึง 70 องศา แล้วรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 70 องศา นาน 3 ชม.
การเตรียมหัวชื้อก็เอาก้อนหัวเชื้อมาขูดกับตะแกรงปิ้งปลาให้ร่วนแล้วคลุกหัวอาหาร
ใส่ถุงปุ๋ยไว้โรยในวันรุ่งขึ้น ไม่ได้ทำในที่ปิดมิดชิด แล้วแต่สะดวกตรงใหนก็ทำตรงนั้น
ตอนตัดเส้นใย บางรายที่ไม่มีน้ำบาดาลหมู่บ้าน ก็สูบน้ำจากบ่อบัวริมทุ่งนามาใช้

ผมเลยจะทดลองทำตามวิธีของอาจารย์ดูครับ แต่คงยังไม่ใช่แบบ อานนท์ 52
เลยต้องทบทวนวิธีการให้แม่นเหมือนเคยทำมาก่อน ไม่รู้ว่าจะหน้าแตกหรือเปล่า
ถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้อาหารเสริมและหัวเชื้อจาก อานนท์ไบโอเทคทั้งหมดครับ
รายที่ผมขอใช้โรงเรือนยังใช้น้ำจากบ่อบัวอยู่ เป็นบ่อน้ำที่ใช้เลี้ยงวัวควายด้วย
ผมกำลังหาวิธีบรรทุกน้ำสะอาดไปทดลองครับ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม แม่บ้านผมก็ทำแกงคั่วเห็ดแครงไปร่วมด้วยหนึ่งหม้อใหญ่
ร้านอาหารปักษ์ใต้แกงเห็ดแครงของคุณบรรลุสไตล์อาหารปักษ์ใต้ ถาดที่ออกสีเหลือง
ส่วนแกงเห็ดแครงของแม่บ้านผมออกสีคล้ำ เป็นแกงคั่วเห็ดแครงกับหมูสไตล์จันทบุรี
คนที่เอาไปใส่เทถาดก็ไม่เกลี่ยแต่งหน้าให้เลย เนื้อแกงเป็นกองโด่อยู่ในถาด
ผมนึกอยู่ในใจว่าจะขายออกหรือเนี่ย แกงเห็ดแครงเหมือนกัน มาอยู่ข้างแกงใต้
แต่ตอนกลับ แม่บ้านสะกิดให้ดูว่านั่นแน่ะแกงเห็ดแครงของเราเกือบหมดถาดแล้ว


avatar
packdee58

จำนวนข้อความ : 133
Join date : 17/09/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เอางานวิจัย มาฝากท่านผู้การครับ

ตั้งหัวข้อ  sangiem on Tue May 14, 2013 11:58 am

http://it.doa.go.th/refs/files/1298_2552.pdf?PHPSESSID=ce7b3206d394cf58fa80e74a576b4da5

ผมอ่านวิธีเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนของเกษตรกรแล้วมันต่างกับของอาจารย์อานนท์ครับ เขาหมักปุ๋ยที่เดียว แต่ของอาจารย์ ทำ 2 ครั้งคือการหมักแบบไม่ใช่อากาศในครั้งแรก และใช้อากาศในครั้งหลัง จึงโรยเชื้อครับ
avatar
sangiem

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 16/12/2012
Age : 52
ที่อยู่ : 1275 หมู่บ้านมิตรภาพ ซ.อ่อนนุช46 ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ