แก้ปัญหาเรื่อง วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป ที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีได้แล้ว จากนี้ไป ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง สินค้าขาดตลาดอีกต่อไป

Go down

แก้ปัญหาเรื่อง วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป ที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีได้แล้ว จากนี้ไป ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง สินค้าขาดตลาดอีกต่อไป

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sat Jun 01, 2013 12:15 am

เป็นความมุ่งมั่น ตั้งใจของ ดร.อานนท์มากว่า 30 ปีแล้ว ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการเพาะเห็ดรายเล็กรายน้อย หรือบางท่าน ต้องการฝึกหัดที่จะทำการเพาะเห็ดในเบื้องต้น โดยไม่ทราบว่า จะไปเริ่มจากอะไรตรงไหน ซึ่ง ดร.อานนท์ ก็ได้แนะนำว่า การที่จะหัดทำเห็ดใหม่ๆนั้น ก่อนอื่น ควรจะต้องเริ่มในการทานเห็ดชนิดนั้นๆเสียก่อนว่า มันมีคุณสมบัติเช่นไร เช่น ดอกขนาดเล็ก ดอกขนาดปานกลาง ดอกขนาดใหญ่หรือแก่เต็มที่แล้ว หรือจากดอกเห็ดที่เก็บมาใหม่ๆ เทียบกับดอกเห็ดที่เก็บไว้นานๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้ามวันข้ามคืน เก็บไว้ในตู้เย็น เมื่อเราเริ่มรู้แล้วว่า เห็ดชนิดเดียวกัน อายุต่างกัน ระยะเวลาการเก็บที่ต่างกัน คุณค่าทางอาหาร รสชาติก็จะต่างกันด้วย เอาตรงนั้นเป็นโจทย์ว่า เราจะต้องทำการเพาะเห็ดให้ได้คุณภาพที่เราเห็นว่าดีที่สุด จากนั้น อย่าเพิ่งไปขั้นตอนอื่น ให้เริ่มจากการไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดที่เขาใส่เชื้อและปล่อยให้เชื้อเจริญทั่ววัสดุเพาะแล้ว ขั้นตอนนี้ไม่ต้องถามว่า ของใครดีกว่าใคร เพราะทุกคนที่ทำการผลิตก้อนเชื้อขาย ต่างต้องพูดเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วว่า ของตัวเองดีที่สุดในโลกอยู่แล้ว(รวมทั้งที่ของ สถาบันอานนท์ไบโอเทคด้วย) ก็อย่าไปเชื่อใครให้มาก ขอให้ซื้อเอาไปแต่น้อยก่อน เช่น 10-20 ก้อน เอาไปทดลองเพาะเปิดดอกเสียก่อนว่า มันจะให้คุณภาพและผลผลิตตามที่เจ้าของคุยเอาไว้ไหม เมื่อทดลองดูแล้ว และเห็นความแตกต่างว่า ก้อนเห็ดที่ทำการผลิตแต่ละราย ผลผลิตและคุณภาพดอกเห็ดที่ได้อาจจะแตกต่างกันไป แต่จากการนำไปพิสูจน์ของจริงด้วยตัวเราเอง นั่นแหละ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด หากต้องการขยายให้มากกว่านั้น ก็ควรจะไปซื้อจากเจ้านั้นมา ซึ่งขณะนี้ ของสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้ขยายปริมาณการผลิตก้อนเชื้อเพิ่มขึ้นอีก เพราะที่ผ่านมา ไม่สามารถที่จะทำการผลิตในปริมาณที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การซื้อก้อนเชื้อสำเร็จรูปมาเปิดดอกนั้น ขณะนี้ ราคาจำหน่ายนับว่าสูงพอสมควร อันเนื่องจาก ราคาวัตถุดิบ ค่าแรง และเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น จึงมีผู้เพาะเห้ดรายเล็กรายน้อยจำนวนไม่น้อย อยากที่จะทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเอง แต่ก็ไม่ทราบว่า จะไปหาวัสดุเพาะได้จากไหน เพราะส่วนใหญ่ที่หาได้ ก็ต้องสั่งทีละ 1 คันรถ 6 ล้อหรือสิบล้อขึ้นไป ต้องใช้ทุนไม่น้อย สถานที่เก็บต้องเพียงพอ และต้องทำการผลิตเป็นหมื่นๆก้อนขึ้นไป นอกจากนี้ เมื่อได้วัสดุเพาะมาแล้ว ขั้นตอนที่จะทำการหมักที่ถูกต้อง ใส่อาหารเสริมที่เห็ดต้องการอย่างลงตัวนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญพอสมควร ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นปัญหาสำหรับท่านที่ต้องการเพาะเห็ดเพียงเพื่อลองหัดดู หรือทำเป็นงานอดิเรก เป็นอาชีพเสริม อะไรทำนองนั้น จากเหตุผลดังกล่าว ดร.อานนท์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัย จนกระทั่งสามารถทำเป็นวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปขึ้นมา เพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดชนิดต่างๆมาตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา แต่การผลิตดังกล่าว จะทำการผลิตเป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก บางครั้ง หาวัตถุดิบไม่ได้ ความพร้อมไม่มี ขาดแรงงาน แต่หลังจากที่ได้มาทำการผลิตหัวเชื้อ อาหารเสริม และวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปในสถานที่ใหม่ คือ ที่ซอยไอยรา 38 ตั้งแต่ ปี 2548 ถึงปัจจุบัน บนพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการใช้เป็นสถานที่ผลิตวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปได้ แต่ก็มีปัญหาที่ไม่สามารถทำการผลิตวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก โดยมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่สุดเพียงอย่างเดียว คือ แรงงานในการกรอกวัสดุเพาะใส่กระสอบ ผลสุดท้าย ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้ตัดสินใจขยายสถานที่ทำการผลิต มีลานและหลังคาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ มีเครื่องผสม เครื่องตัก และที่สำคัญเครื่องกรอกกระสอบ ที่แต่เดิมใช้แรงงานโดยตรงนั้นผลิตได้สัปดาห์ละ 20-30 ถุงเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่คนงานจะปฏิบัติงานอื่นมากกว่า แต่หลังจากใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงเข้าทดแทน สามารถดำเนินการผลิตได้วันละ 200-300 กระสอบ จึงนับว่า ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จากนี้ไป สมาชิกท่านใด ที่ต้องการทำการผลิตก้อนเชื้อเอง ที่จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าซื้อก้อนมาเพาะนั้น ท่านสามารถซื้อวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปตามที่ท่านปรารถนาได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนับจากนี้ไป ในส่วนของวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปที่ทำการผลิตตขณะนี้คือ KAT301 ที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดนางนวล เห็ดเป๋าฮื้อ KAT 305 เป็นวัสดุเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำ เห็ดลม เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เป็นต้น


วัตถุดิบที่ได้มาเป็นรถสิบล้อพ่วง น้ำหนักบรรทุกวัตถุดิบประมาณ 22-24 ตัน หลังจากที่ถูกเทลงแล้ว จะฉีดเชื้อจุลินทรีย์ไบโอวันเข้าไป เพื่อเร่งการหมักทันที


หลังจากทำการพ่นเชื้อจุลินทรีย์ไบโอวันและปรับความชื้นของวัตถุดิบให้ได้ประมาณ 45-47% ปรับสภาพความเป็นกรดขด่างให้ได้ค่าพีเอซประมาณ 7.2-7.5 แล้ว ทิ้งไว้ 12-18 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์เพิ่มปริมาณมากพอเต็มพื้นที่ แล้วจึงใส่อาหารเสริมที่เห็ดต้องการเข้าไป เช่น รำข้าวสาลี(ดีกว่ารำข้าวทั่วไป) รำข้าว แป้งเอ็นไซม์ ใบกระถิน ส่าเหล้า กากถั่วป่น ปูนโดโลไมท์ หินฟอสเฟต อาหารเสริม KAT901 ในปริมาณที่เหมาะสม

ทำการผสมคลุกเคล้าวัสดุเพาะและอาหารเสริมให้เข้ากันโดยรถแบ๊คโฮ ขนาดบุ้งกี๋ 0.5 คิว กลับไปมาจนแน่ใจว่า ทุกส่วนผสมเข้ากันทั่วแล้ว


ทำการกองวัสดุเพาะที่ผสมอาหารเสริมแล้ว เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม สูงไม่เกิน 80 ซม. เพื่อต้องการให้อากาศถ่ายเทสะดวก ความร้อนสะสมไม่สูงเกินไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ไบโอวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำการกลับกองทุกวัน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งวัสดุเพาะ ให้อากาศถ่ายเท ระบายความร้อนที่อาจจะสูงเกินไป เพื่อให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์ กระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งขบวนการสิ้นสุด โดยจะใช้เวลาประมาณ 8-10 วัน จึงจะนำออกจำหน่ายหรือเอาไปใช้เพาะเห็ดได้


นี่คือ เครื่องกรอกกระสอบ ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ผ่านการลองผิดลองถูก รื้อแล้วรื้ออีก ทั้งตัดทั้งรื้อเอาชิ้นส่วนจากเครื่องมือหลายอย่าง ทั้งเครื่องผสมอาหารสัตว์ เอามาประกอบเป็นเครื่องกรอกถุง สามารถกรอกได้ชั่วโมงละ 50-70 ถุง ซึ่งช่วยกู้สถานการณ์การผลิตวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จบริการสมาชิกได้อย่างเต็มที่แล้วการทำงานของเครื่องกรอกกระสอบ ที่ผลิตขึ้นเองโดยทีมงานของสถาบันอานนท์ไบโอเทค และเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า กว่าจะได้อะไรขึ้นมาใหม่ๆสักชิ้น ต้องสู้กับมันด้วยน้ำอดน้ำทน ใจรัก แม้ว่าจะเสียเหงื่อมากน้อยปานใด พอสำเร็จแล้วมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปเพาะเป็นงานอดิเรก เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก ที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการหมัก การผสมอาหารเสริมที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ต้องใช้ทุนมาก หรือแม้กระทั่ง บางท่านที่ทำการเพาะเห็ดอยู่แล้ว แต่ไม่มั่นใจว่า ผลผลิตจากการใช้วัสดุเพาะและการผสมอาหารเสริมของท่านดีปานใด ท่านอาจจะรนำเอาวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปจาก สถาบันอานนท์ไปทำการทดสอบเปรียบเอาไว้ในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9083308 และ 0860830202
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ในกระทู้นี้ อยากขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่ได้นำเอาวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปจากสถาบันอานนท์ไบโอเทคไปใช้ กรุณานำเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเล่าให้สมาชิกได้รับทราบด้วย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sat Jun 01, 2013 12:28 am

ปรากฏว่ามีสมาชิกจำนวนมาก ที่ได้นำเอาวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป เช่น KAT301 ไปใช้เพาะเห็ดกันอย่างแพร่หลาย จึงขอถือโอกาสเชิญชวนท่านที่มีประสบการณ์ดังกล่าว ช่วยกรุณานำเอาประสบการณ์ของท่านมาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อนี้ด้วย และขอขอบคุณๆภาคิน ที่ได้รายงานการใช้วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป ดูจากรูปแล้ว เส้นใยเจริญเต็มถุงแล้ว รอวันว่างที่จะเอาไปทำให้เกิดดอกแล้ว แล้วสำหรับคุณวันวิสา ที่นำเอาวัสดุเพาะ 301 ไปเพาะเห็ด เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งน่ารักมาก ที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่มาช่วยทำก้อนเพาะเห็ดขาย ทั้งเอาไปขายที่มหาวิทยาลัย จนกลายเป็นบุคคลดีเด่นและตัวอย่างของนักศึกษาและคว้ารางวัลจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา จึงอยากขอให้นำเอาเรื่องที่น่าสนใจมาพูดคุยเสริมในกระทู้นี้ด้วย
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แก้ปัญหาเรื่อง วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป ที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีได้แล้ว จากนี้ไป ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง สินค้าขาดตลาดอีกต่อไป

ตั้งหัวข้อ  wanwisa on Sun Jun 16, 2013 10:10 am

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.อานนท์ และสมาชิกทุกท่าน

อาจารย์พูดเชียร์ขนาดนี้ หนูก็อายม้วนเลยสิคะ ดีใจมากค่ะที่อาจารย์จำหนูได้แม่นเลย ช่วงนี้หนูงานยุ่งเพราะเรียนจบทำงานประจำแล้ว ไม่มีเวลาทำเห็ดแบบเต็มตัวเหมือนตอนเรียน แต่ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆค่ะ ก้อนเห็ดที่ทำทุกวันนี้ก็ไปรับขี้เลื่อยสำเร็จรูปของอาจารย์มาทำก้อนค่ะ ซึ่งก็ได้ผลผลิตดีทุกครั้ง มีแต่คนถามว่าเห็ดของหนูออกดอกสวยจัง น่าทานมาก ลูกค้าก็เยอะ ทั้งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ตลาด แม้ตอนนี้เรียนจบแล้วก็ยังไม่ลืมลูกค้าที่มหาวิทยาลัย ยังติดต่อกันอยู่เสมอ แม้บางทีจะไม่มีเห็ดไปให้เขาก็ตาม ผลผลิตไม่เพียงพอจริงๆ เพราะที่บ้านหนูไม่ได้ทำอะไรใหญ่โต คนดูแลก็มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้นค่ะ เมื่อเห็ดออกดอก ก็ต้องจัดคิวให้ลูกค้ากันเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวจะน้อยใจว่าไม่ทั่วถึง บางคนเห็นรูปเห็ดที่หนูโพสลงเฟสบุ๊ค ก็มาติดตามขอคำแนะนำเรื่องการเพาะเห็ด หนูก็แนะนำเท่าที่จะทำได้ สิ่งไหนไม่รู้ก็ต้องยิ่งขวนขวายเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดค่ะ แม้ว่าจะเรียนจบแล้ว ผลงานของหนูก็ได้มีน้องๆมาศึกษาต่อ เพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูภาคภูมิใจมาก ที่อาจารย์นำเอาแผนธุรกิจเห็ดจอมยุทธ์ของหนูไปเป็นต้นแบบให้น้องๆ ก็มีน้องมาเล่าให้ฟัง ก็ยิ่งชื่นใจหายเหนื่อย เพราะกว่าจะผ่านมาได้นั้น มันยากลำบากแค่ไหน กว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับคณะบริหารธุรกิจ และความรู้ทั้งหมดที่หนูมี ก็ไม่เคยลืมที่จะขอบคุณและสำนึกอยู่ตลอดว่า ถ้าในวันที่12 พฤษภาคม 2555ปีนั้น หนูไม่ได้เข้ารับการอบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกจากอาจารย์อานนท์ ก็คงไม่มีหนูในวันนี้ค่ะ
avatar
wanwisa

จำนวนข้อความ : 24
Join date : 13/05/2012

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ในการอบรมเห็ดในถุงพลาสติกในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ จะเอาเรื่องวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปสอนเน้นด้วย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Jun 16, 2013 9:05 pm

การอบรมเห็ดของสถาบันอานนท์ไบโอเทคได้ว่างเว้นไปหลายเดือนแล้ว และได้มีผู้สนใจจำนวนมากรอคอยอยู่ ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค จึงกำหนดจัดให้มีการอบรมเรื่อง การเพาะเห็ดในถุงในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ซึ่งจะนำเอาเรื่องของ การใช้วัสดุเพาะเห้ดสำเร็จรูปมาใช้ในการฝึกปฏิบัติด้วย และกำลังติดต่อคุณบรรลุอยู่ว่า อยากให้ถ่ายรูปการเพาะแครงที่เพาะได้ผลดีส่งมาให้ หากส่งมาได้ทัน ก็จะพูดเรื่องของการเพาะเห็ดแครงไปด้วย อบรมคราวนี้ ได้รับคำยืนยันจาก ดร.อานนท์ว่า จะอยู่เป็นผู้สอนแน่นอน ท่านที่ยืนยันไว้แล้ว ขอความกรุณาเข้าลงทะเบียนก่อนเวลา 9.00 น. การอบรมรุ่นนี้ จะเข้มข้นและมีสาระที่สำคัญค่อนข้างมาก ดังนั้น การอบรม อาจจะใช้เวลาเลิกหลัง 6 โมงเย็นแน่นอน จึงขอความกรุณาแจ้งให้ผู้ปกครองที่รออยู่ทางบ้านให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ไม่กังวล และวันนั้น ขอความกรุณาบอกพรรคพวก เพื่อฝูง กองเชียร์ทั้งหลาย อย่าได้โทรศัพท์มารบกวน ขอวันเดียวเต็มๆ เพื่อจะได้ความรู้เต็มๆเช่นกัน อนึ่ง การอบรมครั้งนี้ ก็ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับรุ่นก่อนๆ ที่อนุญาตให้ถ่ายรูป อัดวีดีโอได้ตลอดเวลาและสถานที่ของสถาบันอานนท์ไบโอเทค

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันวิสาที่จบการศึกษาและได้ทำงานประจำแล้ว
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

วันนี้ได้รับทราบจาก ดร.อานนท์ หลังจากไปเยบี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานที่ใช้วัสดุเพาะเห็ดที่เก็บไว้นานแล้ว แต่ยังได้ผลดีอยู่

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Jun 16, 2013 9:16 pm

วันก่อนอ่านกระทู้ของคุณภาคินว่า ได้เอาวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป 301 ที่เก็บไว้นานกว่า 1 ปีแล้ว เอามาเพาะเห้ดนางฟ้าภูฏาน ซึ่งปรากฏว่า ก็ได้ผลผลิตตามปกติ นอกจากนี้ วันนี้ ดร.อานนท์ ได้เดินทางไปที่ฟาร์มที่เพนียด ลพบุรี และไปเยี่ยมสมาชิกย่านโคกสำโรง บ้านหมี่และหนองแค พบว่า มีสมาชิกเอาวัสดุเพาะสำเร็จรูปที่เก็บไว้นานกว่า 3 ปีแล้ว เอามาเพาะเห้ดนางฟ้าภูฏาน ก็ยังได้ผลดีอยู่ ที่สำคัญพบว่า ผู้ที่เพาะเห้ดด้วยวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปนั้น นอกจากสะดวกในการใช้ เพียงทำการผสมความชื้นให้เหมาะสมเท่านั้น ก็นำไปใส่ถุงได้เลย และหากยังไม่มีเวลาที่จะนำเอาไปนึ่ง หรือใช้วัสดุเพาะไม่หมด ก็เอาไปใช้วันถัดไปหรือนึ่งวันถัดไปได้อีกหลายวัน ไม่เหมือนวัสดุเพาะ ที่ทำการผสมอาหารใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องรีบใส่ถุงแล้วก็รีบนำไปนึ่ง ไม่เช่นนั้น จะบูดหรือเสียหายได้ ก็นับว่า เป็นทั้งความสะดวก และลดเปอร์เซ็นต์การเสียไปได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเพาะเห็ดเป็นงานอดิเรก ที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากๆ อบรมรุ่นที่จะถึงนี้ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน จะเน้นเรื่องนี้ ที่ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเอาไปเพาะเห็ดได้เลย ด้วยการผลิตก้อนเชื้อเอง ไม่ต้องไปซื้อก้อนมาเพราะ ราคาจะถูกลงไปอีกมากทีเดียว
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แก้ปัญหาเรื่อง วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป ที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีได้แล้ว จากนี้ไป ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง สินค้าขาดตลาดอีกต่อไป

ตั้งหัวข้อ  wanwisa on Mon Jun 17, 2013 5:48 pm

สวัสดีท่านอาจารย์ ดร.อานนท์ และสมาชิกทุกท่านค่ะ

แม้จะผ่านการอบรมมาแล้วแต่ก็ยังอยากไปอีก คราวนี้ติดไปต่างจังหวัด ไว้คราวหน้าจะหาโอากาสไปให้ได้เลยค่ะ
ตอนแรกๆที่ใช้301ในการทำ ก็มีความสะดวกกว่าการนำขี้เลื่อยมาผสมเอง เพราะบางทีก็หาวัสดุที่จะมาผสมด้วยไม่ค่อยได้ แรกๆที่ทำก็นึ่ง2 ชม. เป๊ะ หลังๆก็มีการปรับไปเรื่อยๆให้การนึ่งในแต่ละครั้งมีจำนวนก้อนเสียน้อยที่สุด เมื่อก่อนที่ยังเรียนอยู่ เรียนช่วงบ่าย พ่อกับแม่ก็จะผสมขี้เลื่อยให้ได้ความชื้นที่พอเหมาะ แรกๆชื้นไป ก็ไม่ดี หลังๆเรียนรู้ดันไปปรับไปเรื่อยค่ะ พอ7โมงเช้าก็ลงมือตีก้อน แรกๆใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะได้2ถัง เดี๋ยวนี้ ไม่เกิน2ชม. สบายมากค่ะ พอทำก้อนเสร็จก็ไปเรียน เช้าวันรุ่งขึ้น ตี5ครึ่งก็ตื่นมาหยอดเชื้อเห็ด แรกๆเป็นชั่วโมง ใช้เฉลี่ยแล้วถังละขวด ไปๆมาๆเริ่มชำนาญ ครึ่งชม. ก็เรียบร้อย เชื้อ1ขวดหยอดได้สัก100ถุงค่ะ
พอหยอดเชื้อเสร็จก็ได้เวลาเตรียมตัวไปเรียนตอนเช้าพอดี หายใจเข้าก็เห็ด หายใจออกก็เห็ด ขนเห็ดใส่รถไปขายแทบทุกวัน บางวันก็บรรทุกก้อนไปด้วย20-50ก้อน แม้แต่คาบเรียน ก็เอาวิชาเห็ดนี่แหละ ไปทำงานส่งอาจารย์ทำจนที่มหาวิทยาลัย เรียกหนูว่า เจ้าหญิงเห็ด ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ มากกว่าการเรียนให้จบไปวันๆ นอกจากหนูจะได้ฉายามาแล้วจบมาหนูก็มีดีกรี เกียรตินิยมอันดับ2ติดมาด้วยค่ะ ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างที่พิสูจน์ตัวเองได้ว่า ไม่ได้ทำกิจกรรมจนเสียการเรียน

ขนาดทำงานแล้วเดือนแรกที่บ้านทำก้อนหนูก็ยังตื่นเร็วมาหยอดเชื้อเห็ดก่อนไปทำงาน ว่างเมื่อไหร่ก็หมักเอ็นไซม์ไว้ให้ย่ากับแม่แล้วก็คนที่บ้านกิน ตอนเรียนก็เอาไปทำเป็นสินค้าสุขภาพส่งอาจารย์จนได้Aมาครอง ยิ่งพูดยิ่งคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ลงมือทำในสิ่งต่างๆให้ออกมาเป็นรูปธรรม ไว้ทำงานสักระยะ อะไรๆเริ่มลงตัว หนูคงได้คิดและทำในสิ่งที่จะสานต่อ ต่อไปค่ะ
avatar
wanwisa

จำนวนข้อความ : 24
Join date : 13/05/2012

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ส่งภาพทันแน่นอนครับ

ตั้งหัวข้อ  Banlu on Tue Jun 18, 2013 7:52 pm

สวัสดีครับอาจารย์อานนท์และคุณไผ่

ผมส่งแฟลชไดร์ฟบรรจุภาพเห็ดแครงขึ้นเครื่องไปให้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 56  อย่างช้าวันพุธที่ 19 มิถุนายน 56 ได้รับแน่นอนครับ ... บอกคุณป๋อม กะ คุณตั้ม ให้รับโทรศัพท์ด้วยครับ เพราะพนักงานบริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส เขาจะโทรเข้าเพื่อสอบถามสถานที่ ก่อนเข้าส่งสินค้าครับ ... หากบ่าย 3 โมงของวันพุธยังไม่ได้รับของ ให้โทรแจ้งให้ผมทราบด้วย ผมจะติดตามของให้ครับ

สำหรับการอบรมวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 56 นี้ ก็จะได้ชมภาพเห็ดแครงและวิธีการเพาะเห็ดแครงแน่นอนครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจก็รีบนะครับ เพราะอาจารย์อานนท์ไม่ค่อยมีเวลาว่างสอนบ่อย Smile 

การเรียนเพาะเห็ด 1 วันกับอาจารย์ สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพหลักเลี้ยงชีพได้อย่างดีเลยครับ Confirmed I love you

บรรลุ  บุญรอด
avatar
Banlu

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 11/10/2010
Age : 43
ที่อยู่ : ไชโยฟาร์มเห็ด สุราษฎร์ธานี

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป KAT 301 ชุดใหม่ออกแล้ว มีปริมาณมากพอต่อความต้องการของสมาชิกอย่างเพียงพอ

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Mon Jul 29, 2013 11:56 am

ตอนนี้ วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป KAT301 ที่รับปากไว่ว่าจะมีไว้บริการสมาชิกที่ต้องการนำเอาไปเพาะเห็ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเป็นการเริ่มต้น ที่ไม่จำเป็นต้องไปตุนวัสดุดิบจำนวนมากๆ ไม่ต้องเสียเวลาใส่อาหารเสริมใหม่ และไม่ต้องทำการหมักอีกต่อไปแล้ว เพราะวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป KAT 301เป็นวัสดุเพาะเห็ด ที่ได้มีการเสริมอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของเห็ดเข้าไปแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านขบวนการหมัก จนธาตุอาหารต่างๆอยู่ในรูปที่เห็ดเอาไปใช้ได้เลย จึงสะดวก รวดเร็วและถูกกว่าที่จะไปแยกใส่อาหารเสริม ทำการหมัก ที่สำคัญ หากยังไม่นำเอามาใช้ สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปี หรือแม้กระทั่งทำการผสมน้ำพร้อมใช้แล้ว แต่ไม่มีเวลานึ่ง ก็สามารถเก็บไว้ได้อีกหลายวัน เปอร์เซ็นต์เสียต่ำมาก ผลผลิตสูง แน่นอน ซึ่งบัดนี้ ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้ทำการผลิตในปริมาณที่สามารถรองรับความต้องการของสมาชิกพร้อมแล้ว สมาชิกท่านใดที่สั่งจองเอาไว้ สามารถมารับได้เลย หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 029083308 และ 0860830202

อาหารเสริมอันประกอบไปด้วยรำข้าวสาลี รำละเอียด ส่าเหล้า ใบกระถิน แป้งเอ็นไซม์ ปูนโดโลไมท์ หินฟอสเฟต ดีเกลือ จุลินทรีย์ที่เร่งการหมัก ไบโอวัน ใส่เข้าไปอย่างครบครัน

ผสมไบโอวัน ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วงเร่งการหมักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผสมขบวนการกลับกองด้วยเครื่องจักรเป็นการเฉพาะ

ทำการหมักและกลับกองทุกวัน เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและอากาศที่เหมาะสม จนกระทั่งมีกลิ่นหอม ปราศจากกลิ่นแอมโมเนีย จึงจะนำไปบรรจุถุงเพื่อบริการสมาชิกต่อไปเมื่อทำการหมักได้ที่แล้ว นำมาบรรจุถุงด้วยเครื่องบรรจุกระสอบที่มาตรฐาน โดยวัสดุเพาะเห้ดสำเร็จรูป 1 ถุงจะสามารถทำก้อนได้ประมาณ 75-80 ถุง บริการด้วยราคาพิเศษเฉพาะสมาชขิกผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันอานนท์ไบโอเทคเท่่าน้ัน
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ข่าวการปิดถนนสายใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลต่อวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปไหม

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Sep 24, 2013 8:19 am

ในปีสองปีที่ผ่านมา เป็นโอกาสทองของผู้เพาะเห็ดโดยแท้ เพราะราคาเห็ดแทบทุกชนิดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆตลอดทั้งปี มีฐานการผลิตเห็ดเกิดขึ้นใหม่ในหลายท้องที่ ตจากแต่เดิมมีการผลิตเห็ดกันในปริมาณมากที่จังหวัดราชบุรี แต่ปัจจุบัน ที่จันทบุรี สระบุรี กาฬสินธุ์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตเห็ดขนาดใหญ่ไม่แพ้ราชบุรี และเป็นที่น่ายินดีว่า ผู้เพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเล็กรายน้อยทั้งสิ้น โดยเป็นการพิสูจน์แล้วว่า อาชีพการเพาะเห้ดสามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้อย่างมั่นคง ใครที่เคยไปรับของที่สถาบันอานนท์ไบโอเทคเป็นประจำ จะเห็นว่า สมาชิกส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีรถป้ายแดงหรือรถใหม่ๆขับกันอย่างทั่วถ้วน และก็มีอีกหลายราย ที่เปลี่ยนจากปิ๊กอัพมาเป็นฟอร์จูนเนอร์ มีสมาชิกหลายท่าน ที่ทำการเพาะเห็ดเป็นอาชีพให้แก่ครอบครัวหรือเป็นอาชีพเสริมรายได้เจือจูนครอบครัว ด้วยการซื้อวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปจากสถาบันอานนท์ไบโอเทค เพราะง่าย สะดวกสบาย โดยไม่ต้องไปหมักหรือผสมอาหารเข้าไปใหม่อีก เพียงแต่เอามาเพิ่มความชื้น ทิ้งไว้ข้ามคืน ให้ความชื้นกระจายได้ทั่วแล้วก็บรรจุถุง เข้านึ่งได้เลย แต่มาระยะหลังไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการประท้วงปิดถนนกันที่ภาคใต้ ทำให้วัสดุเพาะเห็ดที่มาจากภาคใต้มีปัญหา ขาดตลาด สร้างผลกระทบแก่ผู้เพาะเห็ด เพราะขาดขี้เลื่อย จึงมีสมาชิกหลายท่านที่รับวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปเอาไปเพาะ สอบถามมาว่า วัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปของสถาบันได้รับผลกระทบต่อการประท้วงทางการเมืองไหม ต้องบอกว่า มีผลกระทบแน่นอน ที่ไม่สามารถสั่งซื้อวัสดุเพาะจากทางใต้เอามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ แต่ทางสถาบันไม่ได้ซื้อวัตถุดิบมาจากทางภาคใต้แต่เพียงแห่งเดียว ได้มีการเตรียมวางแผนล่วงหน้า และลดความเสี่ยงจากการนำเอาวัตถุดิบหลากหลายมาจากหลายพื้นที่ จึงขอให้สมาชิกมั่นใจได้เลยว่า ทางสถาบัน ยังมีวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปไว้บริการท่านอยู่อย่างพอเพียง แม้ว่าราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ทางสถาบันก็ขอยืนยันที่จะจำหน่ายแก่สมาชิกราคาเดิม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับของ ขอความกรุณาติดต่อสอบถามและยืนยันจากเจ้าหน้าที่เสียก่อนที่ 029083308 และ 0860830202
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

วันนี้ที่ 12 ตุลาคม 2556 มีสมาชิกมารับวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูป 301 แจ้งว่า ราคาเห็ดปีนี้สูงมากๆกว่าทุกปี

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sat Oct 12, 2013 10:49 pm

ปีนี้นับว่าเป็นปีทองสำหรับคนเพาะเห็ดแทบทุกชนิด วันนี้ ได้มีสมาชิกผู้เพาะเห็ดมาจากหลายแห่ง จนกระทั่งทุกวันนี้ ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ทำการผลิตหัวเชื้อ อาหารเสริม และวัสดุเพาะเห็ดสำเร็จรูปแทบไม่ทัน ทั้งนี้ได้รับทราบข่าวด้วยความยินดีจากสมาชิกผู้เพาะเห็ดแถววิหารแดง แถววัดพระฉาย และพัฒนานิคมว่า ปีนี้ราคาเห็ดดีมาก เห็ดขอนดำ ราคาจากหน้าฟาร์มสูงกว่า 80 บาท ราคาที่ตลาดสระบุรีอยู่ระหว่าง 90-100 บาท ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เห็ดนางฟ้าภูฏานราคาสูงกว่า กก.ละ 60 บาท มีเท่าไหร่ก็ขายได้หมด จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ทำให้มีสมาชิกมานำเอาวัสดุเพาะเห้ดสำเร็จรูป ที่สามารถนำเอาไปบรรจุถุงได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเสริมอาหารเข้าไปอีก สะดวก ง่าย ไม่ต้องตุนวัตถุดิบที่ต้องใช้ทุนค่อนข้างมาก ไม่ต้องทำการหมักวัสดุเพาะอีกแล้ว เพียงแต่เอาไปผสมน้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ก็นำเอาไปบรรจุถุงได้เลย ตอนนี้ ดร.อานนท์ ได้สั่งเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกกว่าเท่าตัว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก นอกจากนี้ ปัจจุบัน ได้มีสมาชิกผู้ผ่านการอบรม ที่เป็นสมาชิกตลอดชีพทันทีหลังจากรับอบรมจากสถาบันอานนท์ไบโอเทคไปแล้ว นำเอาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์ อาหารเสริมต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะเห็ด ปูนที่ใช้เพาะเห็ด นอกจากจะนำเอาไปใช้เอง ก็นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ จนทำให้มีสมาชิกบางท่าน ทำรายได้ดีกว่าเพาะเห้ดเสียอีก ซึ่งเรื่องนี้ เป็นนโยบายของทางสถาบันอยู่แล้ว ที่ต้องการให้สมาชิกผู้ผ่านการอบรมนำเอาสินค้าของทางสถาบันไปขายเป็นตัวแทนได้เลย สนใจติดต่อได้ที่ 029083308 และ 0860830202
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics
» นัดบัณฑิตรุ่นที่ 36 รอบบ่าย ทานข้าวเช้าก่อนเข้าซ้อมพิธีซ้อมย่อยครับ
» Facebook ของกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษ
» อยากทราบอีเมล เฟสบุ้ค ช่องทางการติดต่อ ของเืพื่อนๆสื่อสาร มนุษศสาตร์หน่อยค้าบ มาเป็นเื่พื่อนกันนะครับ
» เด็กสื่อสารปี 1 พรุ่งนี้มีเรียนตัวไหนหรอ เรียนที่ราม 1 หรือราม 2 หรอค่ะ
» บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ