ชื่อต้นไม้ที่สามารถเพาะเห็ดตับเต่าได้

Go down

ชื่อต้นไม้ที่สามารถเพาะเห็ดตับเต่าได้

ตั้งหัวข้อ  Anonmushroom on Fri Aug 06, 2010 11:13 pm

ดังได้กล่าวไปแล้วว่า แม้ว่าเห็ดตับเต่า ไม่สามารถเพาะได้เหมือนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก หรือเห็ดฟาง เนื่องจาก การกระตุ้นให้ออกดอกนั้น มันจำเป็นจะต้องอาศัยเส้นใยจำนวนมาก และสารอาหารที่เกิดจากการหลั่งมาจากต้นพืชบางชนิด ที่จะไปกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดตับเต่ารวมตัวกันเป็นดอกเห็ดได้ เมื่อทราบดังนี้แล้ว ทั่วโลกจึงทำการเพาะเห็ดตับเต่า ด้วยการนำเอาเชื้อเห็ดตับเต่า ใส่เข้าไปบริเวณรากไม้ที่เส้นใยเห็ดตับเต่าสามารถเข้าไปเกาะและอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ เส้นใยของเห็ดตับเต่า จะเข้าไปเกาะและเจริญอยู่บริเวณปลายรากของต้นไม้ ด้วยการอาศัยธาตุอาหารบางอย่างที่ถูกปรุงสำเร็จรูปแล้วจากต้นพืช รวมทั้งอาหารที่เป็นพลังงาน เอ็นไซม์ ฮอร์โมน ขณะเดียวกัน พืชก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เส้นใยของเห็ดช่วยย่อยสลายสารอาหารบางอย่าง ที่พืชไม่สามารถย่อยได้ เช่น ธาตุฟอสฟอรัส ที่อยู่ในสภาพความเป็นกรด ธาตุดังกล่าวจะอยู่ในรูปที่ถูกตรึงอยู่ในดิน โดยพืชเอาไปใช้ไม่ได้ แต่เส้นใยเห็ดตับเตาสามารถย่อยสลายให้กลายเป็นอาหารพืชได้ นอกจากนี้ การที่มีเส้นใยเห็ดเข้าไปห่อหุ้มบริเวณเซลที่บอบบาง ทำให้เซลส่วนปลายของราก มีความสามารถในการดูดซึมความชื้นได้ดีขึ้น ทนแล้งได้ดี และช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เชื้อโรค หรือแมลงเข้าไปทำลายส่วนต่างๆของรากได้สะดวก ดังนั้น เห็ดตับเต่า จึงถือว่าเป็น ไมโคไรซ่า (ไมโค(Myco) แปลว่า เชื้อรา ไรซ่า(Rhyzae) แปลว่า รากพืช) หรือเป็นเห็ดที่ต้องอาศัยรากพืชเพื่อดำรงชีวิตอย่างครบถ้วนแบบพึ่งพาอาศัยกัน ชาวยุโรปนิยมทานเห็ดตับเต่ากันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ซึ่งถือว่า เห็ดตับเต่าไม่เพียงแต่มีรสชาตอร่อยแล้ว ยังถือว่าเป็นยาที่มีประโยชน์แก่มนุษย์มากมายหลายอย่าง ใครก็ตามที่เคยทานเห็ดตับเต่า จะเห็นได้ว่า เห็ดตับเต่าจะมีรสชาตและลักษณะที่ไม่เหมือนเห็ดชนิดอื่น เห็ดตับเต่าจะมีลักษณะเป็นเมือก ซึ่งเป็นสารโพลีแซคคาไรด์ ที่สำคัญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง เสริมสร้างภูมิต้านทาน สร้างเกล็ดเม็ดเลือด ป้องกันการอักเสบ และมีสาร Phytochelatins ที่จะเข้าไปทำปฎิกิริยากับโลหะหนัก ไม่ให้เป็นพิษแก่ร่างกายของมนุษย์ได้ ดังนั้น คนยุโรปจึงถือว่า เห็ดตับเต่าเป็นสุดยอดของอาหารในการล้างพิษให้แก่ร่างกาย ในทุกปี ชาวยุโรปจะต้องหาทางให้ได้ทานเห็ดตับเต่า เพื่อเป็นการล้างพิษให้จงได้ แต่จากความต้องการเห้ดตับเต่าของตลาดโลกมีความต้องการอย่างมหาศาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จึงได้เกิดอุตสาหกรรมการปลูกเห็ดตับเต่ากันขึ้นทั่วทวีปยุโรป ด้วยการนำเอาเชื้อเห็ดตับเต่าใส่เข้าไปในรากพืชที่ยังมีอายุน้อยอยู่ เมื่อรากพืชมีเส้นใยเห็ดเกาะติดแล้ว สังเกตได้จาก จะเห็นต้นพืชที่มีเชื้อเห็ดเกาะติดแล้ว จะเจริญรวดเร็วกว่าต้นที่ยังไม่มีเชื้อเห็ดอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นจึงนำไปปลูกประมาณ 10 ปี ขึ้นไป ก็จะมีเห็ดตับเต่าเกิดขึ้น เมื่อมีเห็ดตับเต่าเกิดขึ้นแล้ว มันจะเกิดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นจะต้องใส่เชื้อเห็ดเข้าไปใหม่อีกเลย จนกระทั่งต้นไม้นั้นตายไป อาจจะใช้เวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปี จึงถือว่าคุ้มมาก แม้ว่าเวลาเพาะจะนานกว่า 10 ปีก็ตาม ประเทศที่เห็นถึงความสำคัญของตลาดเห็ดตับเต่าขนาดมหึมา เช่น ประเทศสวาซิแลนด์ ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ที่ผู้เขียนไปเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่นั่น 3 ปี (ปี 2542-2545) รัฐบาลได้ให้สัมปทานปลูกป่าสนและป่าไม้ยูคาลิปตัส ให้แก่บริษัทต่างชาติชาวฝรั่งเศส ก็อาศัยป่าดังกล่าวนั่นแหละ ทำการเพาะเห็ดตับเต่าไปด้วย ปรากฎว่า รายได้จากการเก็บเห็ดตับเต่าขาย ได้มากกว่าการตัดไม้ขาย เช่นเดียวกับที่ประเทศจีน ในมณฑลยูนาน รัฐบาลท้องถิ่นได้สังเกตเห็ดเห็ดตับเต่าเกิดขึ้นในป่าไม้หลายชนิด จึงทำการศึกษาและส่งเสริมการเพาะเห็ดตับเต่ากันอย่างจริงจัง ด้วยการรักษาป่าไม้ให้คงสภาพสมบูรณ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเพาะเห็ดตับเต่า ด้วยการนำเชื้อเห็ดตับเต่า ทั้งในรูปของเชื้อบริสุทธิ์ที่เพาะเลี้ยงได้ไม่ยุ่งยากนัก หรือใช้ดอกเห้ดตับเต่าที่แก่ สร้างสปอร์แล้ว มาบีบหรือปั่นให้ละเอียด แล้วนำไปใส่บริเวณปลายของรากไม้ ปรากฎว่า ปัจจุบัน ประเทศจีนสามารถเพาะเห็ดตับเต่าได้ปีละนับแสนตัน ทำให้มีหลายอำเภอของยูนาน เช่น ที่เมืองตาหลี่ เมืองหนานหัว ระหว่างเดือน กรกรฎาคม ถึงเดือนตุลาคม จะมีเกษตรกรหลายล้านคน มีอาชีพในการเก็บเห็ดตับเต่า เพื่อนำส่งโรงงานแปรรูปที่อยู่มากกว่า 100 แห่ง แต่ละแห่ง สามารถแปรรูปเห็ดตับเต่าได้มากกว่า 1,000 ตันขึ้นไป เมื่อย้อนกลับเข้ามาดูประเทศไทยของเรา ก็มิได้ยิ่งหย่อนหรือน้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นใดเลย เพราะเราก็มีเห็ดตับเต่า ที่ทางเหนือเรียกว่า เห็ดห้า ทางอิสาน เรียก เห็ดทาม หรือเห็ดผึ้ง มีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั่วไป ตามต้นไม้มากมายหลายชนิด และด้วยความช่างสังเกตของเกษตรกร ที่พบว่า ที่ไหนเคยมีเห็ดตับเต่าเคยเกิดขึ้น มันก็มักจะเกิดขึ้นตลอดไป บางรายพยายามสังเกตดิน สภาพดินฟ้าอากาศ แล้วปรับให้มันใกล้เคียงกับที่เห็ดตับเต่าเคยเกิด ก็สามารถทำให้เห็ดตับเต่าเกิดขึ้นได้ จนกระทั่ง มีเกษตรกรไม่น้อยทีเดียว ที่สามารถทำการเพาะเห็ดตับเต่าเป็นอาชีพ และทำรายได้ต่อปีดีกว่าทำการเกษตรอย่างอื่น หรือเพาะเห็ดอื่นเสียอีกด้วยซ้ำ มาถึงตรงนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยถ้วนทั่วว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เห็ดตับเต่าสามารถเพาะได้หรือไม่ คำตอบที่แน่ชัดอยู่แล้ว คือ เพาะได้ แต่ต้องเพาะแบบต้องอาศัยต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น แม้ว่า ทางสถาบันบางแห่งของไทย ประกาศว่า สามารถเพาะเห็ดตับเต่าโดยไม่ใช้ต้นไม้ เป็นแห่งแรกของโลก แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดดอกได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ที่ไม่สามารถทำเป็นธุรกิจได้ แทบทุกประเทศทั่วโลกที่เขาเพาะเห็ดตับเต่า เขาก็ทำได้ แต่เขาไม่ได้อวดอ้าง เพราะมันยังเอาไปทำเป็นธุรกิจยังไม่ได้ ทีนี้ในเมื่อทราบว่า เห็ดตับเต่าเพาะได้แล้วจะต้องทำอย่างไร ก่อนอื่นจะต้องทราบเสียก่อนว่า มีต้นไม้อะไรบ้างที่สามารถทำการเพาะเห็ดตับเต่าได้ อันได้แก่ ไม้แคบ้าน ไม้ทองหลาง แคฝรั่ง มะกอกน้ำ มะม่วง ฉำฉา ไทร โพธิ์ สะแบง(ไม้เหียง) ยูคาลิปตัส กระกิน กระถินเทพา สะแกนา ตะแบก กระท้อน ชะอม ลำดวน กระทุ่ม ชมพู่ เงาะ มังคุด หางนกยูง หว้า รำเพย มะกอกบ้าน ยี่โถ ชมพูพันธ์ทิพย์ ชบา มะขาม มะค่า เต็ง รัง เสียว โสน โสนแอฟริกัน เป็นต้น ดังนั้น ใครก็ตามมีต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ สามารถเพาะเห็ดตับเต่าได้ ด้วยการนำเอาเชื้อเห็ดเข้าไปใส่บริเวณปลายราก(ปลายทรงร่มของต้นไม้) เพื่อให้เส้นใยของเห็ดตับเต่าเข้าไปเกาะบริเวณปลายรากของพืช โปรดจำไว้ว่า อาจจะเป็นการยากเล็กน้อยที่จะเอาเชื้อเห็ดใส่เข้าไป เพื่อให้เชื้อเห็ดเกาะบริเวณปลายรากต้นไม้ได้ หากไม่มั่นใจ ให้ใส่ไปหลายๆครั้ง จนกระทั่งมีเห็ดตับเต่าเกิดขึ้น จากนั้น ท่านไม่ต้องใส่อีกเลย ก็จะมีเห็ดตับเต่าเกิดขึ้นเป็นมรดกตกทอดชั่วลูกหลาน ตราบที่ต้นไม้นั้นยังอยู่ ก็จะมีเห็ดตับเต่าเกิดขึ้นตลอด และนี่แหละคือ ทองคำเพาะได้จริงๆ เพราะ บางแห่ง พื้นที่แค่ 1 ไร่ บางวันสามารถเก็บเห็ดตับเต่าได้มากเกิน 100 กก.(ไม่ได้ออกทุกวัน บางวันมากบ้างน้อยบ้าง) และจะมีให้เก็บตลอดฤดูฝน หรือตราบเมื่อเราปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้ ก็จะเก็บได้ทั้งปีเช่นกัน แล้วลองคูณดูเอาก็แล้วกัน ราคาดอกเห้ดตับเต่าสดที่ตลาดไท กก.ละ 100-150 บาท ที่เหนือและอิสาน กก.ละมากกว่า 150 บาท ขึ้นไป สำหรับวิธีการเพาะโดยละเอียด และเชื้อเห็ดที่เหมาะกับชนิดต้นไม้นั้นๆ โปรดติดตาม โดยจะทยอยนำมากล่าวต่อไป หรือสนใจที่จะสั่งจองเชื้อเห็ดตับเต่าบริสุทธิ์ได้ที่ หน้าร้านของศูนย์ที่ 029083308,0860830202, หน้าม.เกษตร 025799200,025797759


แก้ไขล่าสุดโดย Anonmushroom เมื่อ Sat Aug 07, 2010 8:35 am, ทั้งหมด 2 ครั้ง (Reason for editing : รูปออกไม่สมบูรณ์)
avatar
Anonmushroom

จำนวนข้อความ : 352
Join date : 05/07/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ