ศิษย์เอกจากอายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์) ที่ผ่านเข้าเรียนแพทย์ทางเลือกประยุกต์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

Go down

ศิษย์เอกจากอายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์) ที่ผ่านเข้าเรียนแพทย์ทางเลือกประยุกต์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Mon Mar 14, 2011 4:52 pm


นพ.นครินทร์ พลสุวรรณ แพทย์ทางเลือก ศิษย์เอกจากอายุรเวทวิทยาลัยของ ศ. นพ.อวย เกตุสิงห์ บิดาแห่งแพทยแผนไทยประยุกต์ และได้เรียนต่อเป็นศิษย์รุ่นแรกของแพทย์ทางเลือก ในระดับปริญญาจาก คณะแพทย์สิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงที่เรียนอยู่ที่ศิริราช ได้ตั้งชมรมแพทย์ทางเลือก โดยเป็นตัวตั้งตัวตี ที่จะรวบรวมแพทย์ทางเลือกให้มีสิทธิ มีศักดิ์มีศรีในวิชาชีพ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานต่ออำนาจบางอย่างได้ จึงต้องล้มเลิกกิจกรรมไป หลังจากจบการศึกษาแล้ว ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะใช้วิชาชีพที่เรียนมารับใช้สังคม และเป็นฟันเฟืองผลักดันช่องทางแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม จึงได้สมัครเป็นแพทย์ทางเลือกอาสาให้แก่โรงพยาบาลราชสาส์น ที่มี นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ เป็นผู้ให้โอกาสและเห็นความสำคัญของแพทย์ทางเลือก จึงเปิดรักษาผู้ป่วยให้มีโอกาสเลือกทางในการรักษา ประกฎว่าได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและกว้างขวาง ทำให้ประหยัดเงินตราของรัฐที่จะซื้อยาจากต่างประเทศในราคาแพงๆ ยาบางอย่างสามารถผลิตเองในท้องถิ่น คุณหมอนครินทร์ยอมทำทุกอย่าง เริ่มจากที่โรงพยาบาลนี้ เกือบจะถูกยุบไปแล้ว จึงกลายเป็นที่เก็บคุรุภัณฑ์จากโรงพยาบาลอื่นๆ และสภาพอาคารทรุดโทรมหนัก คุณหมออนุชา เป็นผู้คอยให้คำแนะนำและกำลังใจ ให้คุณหมอนครินทร์ต่อสู้ ฟื้นฟูโรงพยาบาลในส่วนของแพทย์ทางเลือก จากที่แทบจะไม่มีอะไรเลย ยกเว้นที่เปล่าและอาคารเก่าๆ แต่หมอนครินทร์ใช้เวลาแค่ไม่ถึง 2 ปี และด้วยความร่วมมือของผู้ป่วยในละแวกใกล้เคียง จนสามารถปรับปรุงพัฒนาสถานที่ของโรงพยาบาลราชสาส์น ให้กลายเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่มีการรักษาด้วยวิธีการของแพทย์ทางเลือกประยุกต์ และที่สำคัญ ได้รับเกียรติจากหลายมหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาแพทย์ทางเลือกมาฝึกงานภาคสนามระยะยาวที่ โรงพยาบาลแห่งนี้ จึงขอปรบมือและชื่นชมความรู้ ความสามารถของคุณหมอนครินทร์มา ณ โอกาสนี้ด้วย แน่นอนที่สุด ผลทางด้านการปฎิบัติของคุณหมอนครินทร์นี้ น่าจะเป็นตัวอย่าง แบบอย่างของคุณหมอทางเลือก ที่กำลังจะจบการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจะประสานงานทำงานอย่างใกล้ชิดกับ อานนท์ไบโอเทค ที่มี ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส(เห็ด) องค์การสหประชาชสาติ ปี พ.ศ. 2524-2548

คุณหมอนครินทร์ พลสุวรรณ กับเห็ดถั่งเช่าสีทอง ที่เพาะได้ในเมืองไทย โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผสมเป็นยารักษาโรคและบำรุงร่างกาย

คณะของ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล อ.เยาวนุช เอื้อตระกูล คุณศิลป์ ต้นแสง(จากจีน) ได้ไปเยี่ยมปรึกษาหารือในการที่จะช่วยกันผลักดันงานด้านแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ และดูกิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาคณะแพทย์(แพทย์ทางเลือก) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่โรงพยาบาลราชสาส์น

ทางเข้า รพ.ราชสาส์นที่ได้รับการปรับปรุงเห็นเด่นชัดแล้ว

ถนนทางเข้าที่ได้ทำการปลูกไม้ประดับและดูแลความสะอาดเรียบร้อยสมเป็น รพ.ต้นแบบ แม้ใช้เวลาในการปรับปรุงเพียงไม่กี่ปี จาก รพ.เก่าที่สภาพทรุดโทรม


สภาพภายในอาคารส่วนของแพทย์ทางเลือกที่สะอาดเป็นระเบียบ และมีห้องสำหรับปรับสมดุลของแพทย์ประจำเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีห้องปรุงยาที่สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ โดยเจ้าที่ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติมาเป็นอย่างดี


นักศึกษาแพทย์ทา่งเลือก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ที่ รพ.ราชสาส์น โดยมี นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด นับว่า เป็นนายแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ใจกว้าง มีเมตตา เปิดโอกาสให้แพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสร่วมรับใช้งานทางสังคม

งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ที่นักศึกษาแพทย์ทางเลือก มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติการทางภาคสนามจริง

ดร.อานนท์และคณะจากอานนท์ไบโอเทค ประชุมปรึกษาหารือในโครงการต้นแบบที่จะใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคเรื้อรังหลายชนิด ตลอดจนการใช้อานนท์ไบโอเทค เป็นที่ฝึกงานภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ทางเลือกในอนาคตร่วมกัน ที่ รพ.ราชสาส์น


การเปิดอบรมด้านสาธารณสุขให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณหมอนครินทร์ และคุณหมอธนพนธ์ เป็นบุคคลหลัก
มีทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติของจริงทางด้านกายภาพบำบัด


มีการฝึกภาคปฏิบัติในการปลูกและนำเอาส่วนต่างๆของสมุนไพรมาแปรรูปแล้วปรุงเป็นยา นักศึกษาแพทย์ทุกคนจะต้องผ่านการปฏิบัติจากของจริงในภาคสนามอย่างครบถ้วน


การตรวจสอบวัตถุดิบจากแหล่งปลูกก่อนเข้าโรงงาน เพื่อนำมาผลิตยา และมีการฟังคำบรรยายในการปรุงยาจากวิทยากรผู้ชำนาญการ


มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลายรุ่น ทั้งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่ต้องผ่านการฝึกงานอย่างน้อยที่สุด 300 ชม.จึงจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีคุณหมอนครินทร์ แห่งโรงพยาบาลราชสาส์นเป็นกำลังสำคัญ


คลีนิคนายแพทย์อนุชา อาภาสิทธิ์ ที่ตลาดพนมสารคาม ที่มีคุณหมอนครินทร์แพทย์ทางเลือกประจำอยู่ โดยจะเห็นมีผู้ป่วยรอคิวแน่นขนัดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ทุกวัน

คลีนิคแพทย์ทางเลือกของคุณหมอ ธนพนธ์ ธนกว้าง ที่ตลาดพนมสารคาม

จากข้อมูลและประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมนุษย์ด้วยแพทยทางเลือกแบบประยุกต์ ที่นำเอาศาสาตร์การรักษาโรคทั้งแผนปัจจุบัน แผนตะวันออก รวมทั้งของจีนมาใช้แบบผสมผสานบูรณาการอย่างได้ผล ต่อไป จะทำการขยายผลไปทั่วทุกหนแห่งทั่วประเทศ โดยทางอานนท์ไบโอเทค จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการ และจะมีการเปิดโครงการตัวอย่างและต้นแบบที่ อานนท์ไบโอเทค และอุทยานเห็ดอานนท์เวิลด์ เร็วๆนี้ ผู้ที่ต้องการติดต่อนายแพทย์นครินทร์ พลสุวรรณ สามารถติดต่อได้ที่ 085-2487458 และ 084-8813649 หรือที่ อานนท์ไบโอเทค 029083308, 0860830202 หรือที่เห็ดสากล 025797759,025799200 และ 0858270085
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics
» สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสที่ใกล้ตัวเรา
» สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่มีหนังสือค้างส่ง นำหนังสือ คืน โดย ไม่เสียค่าปรับ
» Facebook ของกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษ
» ประวัติและความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์
» อยากทราบอีเมล เฟสบุ้ค ช่องทางการติดต่อ ของเืพื่อนๆสื่อสาร มนุษศสาตร์หน่อยค้าบ มาเป็นเื่พื่อนกันนะครับ

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ