รบกวนช่วยแปลความหมายให้ด้วยครับ

Go down

รบกวนช่วยแปลความหมายให้ด้วยครับ

ตั้งหัวข้อ  Supot S on Fri Jul 08, 2011 4:53 pm

uterus with both adnexa :
cervix : atrophic endometrium
uterus : atrophic endometrium
ovary,right : serous borderline tumor with focal noninvasive micropapillary serous carcinoma
ovary,left : hemorrhagic necrosis with serous borderline tumor
fallopian tube,right : unremarkable
fallopian tuve,left : hemorrhagic necrosis

appendix : unremarkable

left pelvic nodes : no metastasis (3 nodes)

right pelvic nodes : no metastasis (4 nodes)

omentum : no malignancy

paraaortic node : no metastasis (1 node)

gross examination

specimen is received in 5 containers:

uterus with both adnexa and appendix the specimen consists of the uterus without attached
both adnexa, weighing 40 g. and measuring 7x4x2.5 cm. the cervix is 1.8x1.5 cm. and unremarkable.
the endometrium is 4.5 cm. long and 0.1 cm. in thickness. the myometrium is 1.3 cm. in maximal thickness.
the separated right ovary and tube, totally weighing 40 g. the ovary is 6.5x4x3.5 cm. and shows papillary
surface. cut sections show solid-cystic mass with numerous papillary excrescences. the fallopian tube is
4.5 cm. long and 0.8 cm. in diameter. the separated left twisted ovary and tube weighs 180 g. and shows
hemorrhagic necrosis. the ovary is 11x9x7 cm. and shows biloculated cysts with dark red hemorrhagic smooth wall,
varying from 0.2 to 1 cm. the fallopian tube is 5.5 cm. long and 1.5 cm. in diameter. also received is an
appendix, measuring 3.7 cm. long and 0.5 cm. in diameter and unremarkable.

sections are submitted an a=cervix, b-c=endometrium and myometrium, d=right tube, e-i=right ovary,
j=left tube, k-n=left ovary, o=appendix.

left pelvic node: the specimen consists of a piece of fibrofatty tissue, measuring 3x2x0.8 cm.
sections are submitted as p.

right pelvic node: the specimen consists of a piece of fibrofatty tissue, measuring 2.5x1.5x1 cm.
sections are submitted as q.

omentum: the specimen consists of an irregular soft yellowish fatty tissue, measuring 20x10x2 cm.
cut surfaces show yellowish tissue. representative pieces are embedded after serial sectioning. (r-u)

paraaortic node: the specimen consists of a piece of fibrofatty tissue, measuring 1.8x1.5x0.5 cm.
sections are totally submitted as v.

microscopic examination

the cervix is unremarkable. the endometrium shows atrophic change. the myometrium is unremarkable.
sections of the right ovary show solid-cystic mass with predominantly solid part composed of
complex braching papillary frond lined by cell with moderate atypical nuclei and increase nuclear to
cytoplasmic ratio. the papillae are irregular branching with stratification and show focal small areas of
noninvasive micropapillary serous carcinoma. stromal invasion is not seen. mitotic figure is rarely found.
psammoma bodies are noted. the right fallopian tube is unremarkable. the left ovary shows hemorrhagic
necrosis with remnant of borderline serous tumor. the capsule is intact. the left tube also show hemorrhagic
necrosis. an appendix is unremarkable.

section shows reactive hyperplasia of lymph node (3 nodes).

section show reactive hyperplasia of lymph nodes (4 nodes).

sedtions show mature adipose tissue with congestion of vessels. there is no evidence of malignancy.

section shows reactive hyperplasia of lymph node (1 node).


cytopathology report
pathologist : suetrong chiemchanya,md
cytopathological diagnosis

thinprep of peritoneal weashing : marked chromnic irritative serositis.

comments : fluid is infiltrated by many lymphocytes and some neutrophils within a background containing
figrin, many sheets of normal and reactive mesothelial cell, as well as some very active / atypical looking
mesothelial cells with focal pseudopapillation, compatible with marked chronic serositis of some sort, possibly
irritative in nature from the presence of longstanding ovarian tumor. clinicosurgical correlation is essential.
cytologic findings cannot confirm the persence of metastatic disease, however.

Supot S
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ลืมบอกที่มาที่ไปครับ

ตั้งหัวข้อ  Supot on Fri Jul 08, 2011 5:23 pm

สืบเนื่องจากคุณแม่ผมหกล้มประมาณ 1-2 อาทิตย์ แล้วเกิดอาการปวดท้องข้างซ้ายอย่างรุนแรง
จึงได้ไปหาหมอ ทำ Ultrasound แล้วพบเหมือนมีเนื้องอกแถวรังไข่หรือลำไส้ใหญ่
คุณหมอจึงสั่งทำ CT-Scan ซึ่งผลออกมายิ่งแย่กว่าเดิมคือเห็นจุดดำที่ตับ , ช่องท้อง , รังไข่
จึงได้สั่งทำ Pet-CT-Scan ทำให้ค่อยยังชั่วหน่อย คือ ไม่พบที่ตับ , ช่องท้องกระจายบางๆ , แต่ที่รังไข่ยังมี
จึงได้ทำการผ่าตัดเอา มดลูก,รังไข่,มันเปลว และ อื่นๆ
และได้ทำการตัดชิ้นเนื้อส่วนต่างๆ , น้ำในช่องท้องออกไปตรวจสอบ
หมอมาแจ้งเป็นภาษาชาวบ้านว่า ที่มดลูกพบมะเร็งอ่อนๆ ส่วนการแพร่กระจายตรวจไม่พบ
ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจะทำ คีโมหรือไม่ทำก็ได้
ผมจึงสงสัยว่าควรจะทำหรือไม่ อย่างไรครับ

Supot
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

เมื่อพบมะเร็งอ่อนๆ ควรทำการฉีดคีโมหรือไม่

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sat Jul 16, 2011 9:35 pm

การที่จะตัดสินใจในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งว่า สมควรที่จะรับการรักษาโรคที่เป็นอยู่นั้น ควรจะเลือกทำการรักษาในแนวทางใด เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหลือเกินที่จะแนะนำได้ ดังนั้น การที่คุณจะตัดสินใจ ที่จะนำคุณแม่ของคุณไปรักษาโรคมะเร็ง ที่ถูกตรวจพบว่า เจออยู่ในขั้นที่ยังเริ่มต้น และยังไม่มีการแพร่กระจาย โดยหมอให้เลือกว่าจะรักษาด้วยคีโมหรือไม่ก็ได้ เพราะยังไม่เจอการแพร่กระจายของเซลมะเร็ง เรื่องนี้ อยากให้คุณได้ศึกษาหาความรู้อย่างถ่องแท้เสียก่อน เพราะเดี๋ยวนี้ การเข้าถึงแหล่งความรู้ สามารถทำได้ง่าย และต้องจำไว้เสมอว่า ชีวิตของเรา เราเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนที่จะเอาชีวิตของเราไม่ให้ใครทำอะไร เรามีสิทธิที่จะต้องทำการศึกษาให้ละเอียดเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง เป็นโรคที่ทำลายชีวิตมนุษย์อยู่อันดับต้นๆ และดูเหมือนว่า ปัจจุบัน ในสภาพที่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งอากาศ น้ำ อาหารล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย ด้วยเหตุนี้ ร่างกายของมนุษย์ทุกคน มีเซลมะเร็งซ่อนตัวอยู่แล้ว มันจะไม่ก่อให้เกิดโรค หรือความเลวร้ายอะไรขึ้นมา ตราบที่เราไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้มันกระจายตัวออกมา สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด ที่เป็นสาเหตุอันใหญ่หลวงของสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็ง คือ อาหาร ยิ่งคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว หรือกำลังมีอาการที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็ง อาหารนับว่าสำคัญที่สุด แน่นอนที่สุด ทุกคนที่เป็นมะเร็ง เมื่อไปตรวจร่างกาย สิ่งที่จะพบที่เป็นปัญหา ก็คือ ผู้ป่วยมะเร็ง จะขาดโปรตีนในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรตีนที่เรียกว่า อัลบูมินหรือ โปรตีนไข่ขาว ดังนั้น วงการแพทย์ตะวันตก เมื่อพบว่า ผู้ป่วยขาดโปรตีนไข่ขาว ก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยทานโปรตีนเข้าไปเสริม ซึ่งแน่นอนที่สุด การทานโปรตีนเข้าไปเสริม เพื่อเสริมโปรตีนที่ร่างกายขาดแคลนเข้าไป ก็ดูเหมือนจะทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น แต่ โปรตีนบางชนิด เช่น โปรตีนจากเนื้อ และยิ่งโปรตีนที่ย่อยง่ายจากปลา เป็นโปรตีนที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ง่าย ขณะเ้ดียวกัน เซลมะเร็งก็ยิ่งชอบ จึงจะเห็นเป็นประจำว่า ทำไม ผู้ป่วยมะเร็ง เมื่อทานโปรตีน จากเนื้อ จากปลาเข้าไปมาก อาการของมะเร็งก็จะยิ่งเลวร้ายลง บางราย อาจจะเกิดอาการท้องบวมในเวลารวดเร็วและก็เสียชีวิตไปแบบปัจจุบันทันด่วนด้วย ที่พูดมาเสียยืดยาว เพื่อจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของ ดร.อานนท์ ที่เคยใช้เห็ดเป็นยาช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งมานานกว่า 20 ปี โดยอยากจะแนะนำว่า ขอให้คุณหาอาหารให้คุณแม่คุณ โดยเลือกอาหารที่ไม่ไปเสริมหรือไปเร่งให้เซลมะเร็งแพร่กระจาย หากจะเป็นโปรตีน หากร่างกายขาดแคลน ก็ควรให้ท่านทานโปรตีนจากพืช เช่น จาก เห็ดและถั่วต่างๆ ซึ่งจะดีกว่าเนื้อและปลา ส่วนการรักษาโยคีโมหรือฉายแสงนั้น แน่นอน ยาหรือรังสี อาจจะสามารถเข้าไปทำลายหรือยับยั้งเซลมะเร็งได้ แต่ทั้งยาและรังสี มันจะทำลายเซลที่ดีไปด้วยอย่างหนีไม่พ้น หากการรักษาบกพร่้องหรือไม่ดีพอ แทนที่จะเป็นการรักษาให้ดีขึ้น กลับจะทำให้ผู้ป่วยอาการแย่ลง หรือมีการแพร่กระจายของเซลมะเร็งเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้คุณทำการศึกษาเรื่องนี้ให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจพาแม่คุณไปรักษาด้วยกรรมวิธีที่ต้องการ
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ