30 ปีแห่งการรอคอย ที่ผลักดันเห็ดเป็นยาให้มีบทบาทในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Go down

30 ปีแห่งการรอคอย ที่ผลักดันเห็ดเป็นยาให้มีบทบาทในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Mon Sep 19, 2011 10:37 pm

นับตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวงการเห็ดของประเทศไทยอย่างจริงจังของ ดร.อานนท์มาตั้งแต่ปี 2516 โดยทั้งๆที่รู้ว่า ความเคลื่อนไหวทางวิชาการเกี่ยวกับเห็ดทั่วโลก ได้มีการตื่นตัวกันเรื่องเห็ดมีคุณสมบัติเป็นยา แต่ในช่วงนั้น การเพาะเห็ดในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ดังนั้น ในช่วงแรกๆ ดร.อานนท์ ก็ได้ร่วมกิจกรรมเน้นหนักให้มีการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้นำสายพันธุ์เห็ดอีกหลายสายพันธุ์จากต่างประเทศ เข้ามาทำการเพาะเพิ่มเติมจากแต่เดิมมีเฉพาะการเพาะเห็ดฟางเท่านั้น นอกจากนี้ ดร.อานนท์ ก็ได้เริ่มทำการก่อตั้งชมรมเห็ดแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมผู้ที่สนใจเห็ดด้วยกัน มาช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาการเพาะเห็ดในประเทศไทยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางด้านตลาดด้วย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 จึงได้พัฒนาจากชมรมขึ้นเป็นสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยขึ้น ในปีนี้เอง ที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเห็ดเขตร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คือ ดร. เอส ที ชาง ได้มาประชุมจุลชีววิทยาโลก ที่โรงแรมแอมบาสซ่เดอร์ และได้พบปะกับ ดร.อานนท์ และเดินทางไปดูงานการเพาะเห็ดฟางของเกษตรกรในหลายท้องที่รอบๆกรุงเทพ ในครั้งนั้น ดร. ชางได้ย้ำตลอดเวลาให้ ดร.อานนท์ สนใจในเรื่องเห็ดเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าและเห็ดส่วนใหญ่มีสรรพคุณทางยา โดยท่านบอกว่า เห็ดไม่ใช่อาหารธรรมดาเช่นพืชผัก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า vegetables ขณะเดียวกัน เห็ดก็ไม่ใช่ยา medicine ที่จะไปแข่งกับยาปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่เป็นสารเคมี ที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคเฉพาะทาง และมักจะมีผลข้างเคียง แต่เห็ดมันจะมีสรรพคุณที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าผัก และที่สำคัญเห็ดส่วนใหญ่ มีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน เพื่อป้องกันโรค หรือยับยั้งการระบาดที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ท่านจึงบัญญัติศัพท์ใหม่ว่า เห็ด คือ อาหารที่มีบทบาทในการสร้างพลังให้ร่างกายแข็งแรง และต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า Functional food ด้วยความที่ ดร.ชางได้ให้ความกรุณาแก่ ดร.อานนท์ เป็นพิเศษเสมอมา ท่านทั้งสองจึงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกันมานับแต่นั้นเป็นต้นมา และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อ ดร.อานนท์ ได้มีโอกาสได้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดขององค์การสหประชาชาติหลายประเทศในเอเซียและแอฟริกากว่า 20 ปี ก็ได้ประสานงานกันตลอดเวลา เมื่อ ดร.อานนท์ เกษียณตัวเอง และมาดำเนินการตั้งศูนย์อานนท์ไบโอเทค ขึ้นแถวบริเวณใกล้ตลาดไท รังสิตตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา ท่านก็ได้ทำการผลิตเห็ดเป็นยาหลายชนิด เพื่อการส่งออก และแน่นอนที่สุด ก็ได้ใช้ความพยายามในการที่จะทำการผลิตเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณท์เห็ดเป็นยา แต่ก็ไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะทางคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ยกเว้น มีออกให้เพียงไม่กี่รายในเรื่องของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเท่านั้น ขณะที่ทั่วโลก การใช้เห็ดเป็นยา หรือเป็นอาหารเสริม ได้มีการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวาง และมีการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาแทบทุกมุมโลกทุกปี เมื่อเร็วๆนี้ ดร.อานนท์ และครอบครัว ก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเห็ดเป็นยานานาชาติ ที่เมืองหนานตง ประเทศจีน โดยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจจากทั่วโลกมากกว่า 2,000 คน โดยสถานที่ประชุมนั้น เป็นสถานที่ที่เป็นโรงงานผลิตเห็ดเป็นยาที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีพื้นที่กว่า 880 ไร่ ใช้เงินลงทุนนับพันล้านบาท มีอาคารหอประชุมขนาดใหญ่หลายห้อง ที่จุคนได้นับพันคน มีโรงแรมระดับ 4 ดาว มีพิพิธภัณฑ์เห็ดเป็นยา มีโรงงานแปรรูปเห็ดเป็นยา ในอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 2,500 ตารางเมตร มีเครื่องมือที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะโรงงานแปรรูป ที่เป็นตึก 4 ชั้น ใช้งบลงทุนเกือบ ร้อยล้านบาท บริษัทนี้ชื่อ บริษัท Jiangsu Alphay Bio-technology Co., Ltd. หรือที่รู้จักกันในนาม บริษัท อัลเฟ โดยมีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น GMP, ISO 9001, ISO 14001 เป็นต้น เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายการจำหน่ายเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาที่มากและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และยังมีตัวแทนสาขาในประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมทั้งในไทย(ในไทยเป็นตัวแทนในลำดับที่ 13) สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้ส่งเห็ดที่มีคุณสมบัติเป็นยา ทำการสกัดโดยเทคโนโลยี่สกัดเย็น บรรจุในรูปทั้งแบบแคปซูล เป็นซองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นชาดื่ม โดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาของไทยแล้วถึง 10 ตำหรับ โดยอยู่ระหว่างการยื่นขออีกมากกว่า 20 รายการ ในการนี้ ทางตัวแทนของบริษัทอัลเฟ ได้ขอเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของอานนท์ไบโอเทค พร้อมทั้งมีเจตนาที่จะทำการค้นคว้า ศึกษา วิจัย และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาร่วมกัน จึงถือว่า เป็นโอกาสดีที่สุด ที่อยากจะเรียนให้สมาชิกได้รับทราบ ทาง อานนท์ไบโอเทค ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง จึงขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกผู้ผ่านการอบรมเห็ดทุกหลักสูตรว่า จากนี้ไป ทางอานนท์ไบโอเทค จะเปิดสมนาคุณให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยขั้นแรก จะจัดให้มีการอบรมในเชิงสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยจะเชิญผู้รู้เกี่ยวกับเห็ดเป็นยา ทั้งจากบริษัทอัลเฟ ซึ่งทางบริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โรคด้วยการสังเกตปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆในใบหน้า หรือที่เรียกว่า ศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคในใบหน้า ลิ้น มือ นอกจากนี้ ก็จะมีวิทยากรหรือคุณหมอที่เป้นแพทย์ปริญญาจากศิริราช เป็นแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลราชสาส์น และโรงพยาบาลสนามชัยเขต มาประจำในการแนะนำปรึกษาถึงศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทางเลือก ดังนั้น สมาชิกผู้ผ่านการอบรมเห็ดที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับเห็ดเป็นยา ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และจองที่สำหรับจะเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาฟรี(เฉพาะสมาชิกผู้ที่ผ่านการอบรมเห็ด จากอานนท์ไบโอเทคเท่านั้น) โดยสมาชิกทุกท่าน จะได้รับสิทธิในส่วนลดราคาเป็นพิเศษ และผู้ที่มีผลงานตามเป้า จะได้ร่วมเดินทางไปดูงานการเพาะและการแปรรูปเห็ดเป็นยา ของบิษัทอัลเฟ ที่เมืองหนานตง ประเทศจีนฟรีอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อที่ผมได้โดยตรงที่ 025799200, 025797759 หรือมือถือ 0858270085 หรือที่ อานนท์ไบโอเทค 029083308 หรือ 0860830202

avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

รูปลำดับเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันของ ดร.อานนท์ กับเรื่องเห็ดเป็นยา

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Mon Sep 19, 2011 11:47 pm


ดร.เอส ที ชาง ผู้เชี่ยวชาญเห็ดเป็นยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก เมื่อครั้งมาเยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับเห็ดของ ดร.อานนท์ และไปเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเห็ดรอบๆกรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2520

ปี พ.ศ. 2525 ดร.อานนท์ และ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน แวะเยี่ยมคารวะ ดร.เอส ที ชาง ที่มหาวิทยาลัยจีน ของฮ่องกง เมื่อปี 2525 ก่อนเดินทางต่อไปประเทศญี่ปุ่น

เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานสถาบันทอทอริ ผู้นำในการผลิตเห็ดเป็นยาของประเทศญี่ปุ่น ปี 2525

ภาพมุมกว้างทางเข้าสถาบันฝึกอบรมเห็ด และโรงงานผลิตเห็ดเป็นยาของบริษัทอัลเฟ เมืองหนานตง ประเทศจีน

ภาพถ่ายหมู่ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็ดเป็นยานานาชาติ เมื่อปี 2009 โดยครอบครัวเอื้อตระกูล นำโดย ดร.อานนท์ เอื้อตระักูล อยู่แถวหลังบนสุดด้านซ้ายมือตั้งแต่ลำดับที่ 12-16ทุกครั้งที่ ดร. เอสที ชาง และ ดร.อานนท์ ได้มีโอกาสพบกัน ก็จะต้อนรับกันอย่างอบอุ่น และด้วยความเมตตาที่มีต่อกันมานาน โดย ดร.อานนท์ ให้ความเคารพนับถือ ดร.ชาง เป็นบรมครูที่สำคัญและให้กำลังใจ รวมทั้งป้อนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ ดร.อานนท์มาโดยตลอด ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต ในงานทางวิชาการของ ดนร. เอส ที ชาง เนื่องจากท่านอายุ 84 ปีแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ต่างเห็นพ้องต้องกันยกย่องท่านเป็นมหาบุรุษที่สำคัญของโลกเกี่ยวกับเห็ดเขตร้อนและเห็ดเป็นยา โดยท่านได้แต่งตำราเกี่ยวกับเห็ดที่สำคัญๆมากมาย


ดร. เอส ที ชางกับครอบครัวเอื้อตระกูล โดยมีคุณสง่า เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สวนสัตว์เปิดไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ พี่ชายคนโต ของ ดร.อานนท์ เป็นหัวหน้าคณะ

สวนรวมเซียนที่ชาวจีนนับถือ ที่ใช้เห็ดเป็นยามานานนับพันปี
บรรยากาศในการสัมมนาเห็ดเป็นยานานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. วัสเซอร์ แห่งประเทศอิสราเอล เป็นชาวเช็กโก และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดรองลงมาจาก ดร.เอส ทีชาง โดย ดรวัสเซอร์ เป็นผู้มีผลงานในการศึกษาเห็ดเป็นยาหลายชนิด รวมทั้งเห็ดไมตาเก๊ะ ที่คนไทยนำมาอ้างอิง ท่านเป็นผู้สนับสนุนเชื้อเห็ดเป็นยาบริสุทธิ์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ให้แก่ ดร.อานนท์ ด้วยดีตลอดมา

ครอบครัวเอื้อตระกูล และคุณหยาง วันเทา เจ้าหน้าที่ของบริษัทอัลเฟ ประเทศไทย ในงานนิทรรศการและสัมมนาเห็ดที่ฟูเจี๊ยน ประเทศจีน ปี 2010

ดร.อานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.หยาง พร้อมลูกชาย คุณหยาง วันเทา โดย ดร.หยาง เป็นบุคคลสำคัญที่สุดของจีน ในผลสำเร็จในการผลักดันให้ประเทศจีนทำการเพาะเห็ดกลายเป็นที่หนึ่งของโลก โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี โดยปี 2000 จีนผลิตเห้ดได้ไม่ถึง 2 ล้านตันต่อปี ขณะที่ทั้งโลกผลิตได้ 4.5 ล้านตัน แต่ปี 2010 ประเทศจีนสามารถเพิ่มผลผลิตเห้ดได้เป็นมากกว่า 20 ล้านตัน หรือ 10 เท่าตัวภายในเวลา 10 ปีเท่านั้น

คุณศิลป์ ต้นแสง ชาวจีน ที่เรียนภาษาไทย บุตรบุญธรรมของ ดร.อานนท์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อานนท์ไบโอเทคและบริษัทอัลเฟ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาอาคารสี่ชั้น พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ควบคุมการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลทั้ง GMP, ISO 9001, ISO 14001

ผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยา ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ในลักษณะของอาหารเสริม ที่สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ผ่านการอบรมเห็ดจากอานนท์ไบโอเทค สมัครเข้าร่วมโครงการ

โปรดติดตามตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเห็ดต่อไป
คุณหลัน กรรมการผู้จัดการบริษัทอัลเฟประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางไปเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอุทยานเห็ดอานนท์ไบโอเทค ที่ลพบุรี และที่ซอยไอยรา 38 เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมมือกันทางด้านธุรกิจเห็ดเป็นยาและเห็ดเป็นอาหารเสริม ที่พร้อมแล้ว ณ บัดนี้

อาจารย์เยาวนุช เอื้อตระกูล(อาจารย์แม่) เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาและเห็ดเป็นอาหารเสริม ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการลุยตลาดทั้งภายในและต่างประเทศแล้ว


แก้ไขล่าสุดโดย Pai_Anonworld เมื่อ Tue Sep 20, 2011 8:24 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ อย.แล้ว

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Sep 20, 2011 12:39 amประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล


ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อไมเก็น


นี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับเลข อย.และใบอนุญาตให้โฆษณาได้

ศาสตร์ในการดูใบหน้า ที่มีผลต่ออาการของโลกต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท จะมาเปิดอบรมให้แก่สมาชิกผู้ผ่านการอบรมเห็ดจากอานนท์ไบโอเทคฟรี ผู้ที่สนใจ กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

โอ๊ววว น่าสนใจมากๆ เลยครับ

ตั้งหัวข้อ  KaiOtoko on Thu Sep 22, 2011 5:54 pm

สวัสดีครับ อาจารย์ และพี่ไผ่,
ผม นายจิว สมาิชิกเลขที่ P91/2403 ครับ
แค่ได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นแค่นี้ ก็รู้สึกตื่นเต้น ถึงความมั่นคง ใหญ่โตของบริษัีท อัลเฟ จากจีนจริงๆ ครับ
ผมว่า งานนี้ ไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้สูงเท่านั้น แต่ต้องเรียกว่า โอกาสทอง เลยทีเดียวครับ อันนี้ผมมั่นใจว่า ผมไม่ได้พูดเว่อร์เกินไปนะครับ เพราะอะไรเหรอครับ ก็เพราะว่า ถ้าทุกท่านสังเกต ก็จะรู้ว่า ชั่วโมงนี้ และต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังรุ่งโรจน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องมาจากการใช้ชีวิตของคนปัจจุบัน โดยเฉพาะชีวิตที่เร่งรีบของคนในเมือง ทำให้คนเราเกิดปัญหาเกี่ยวสุขภาพมากมาย ทั้งที่รู้ตัว และที่ยังไม่ทันรู้ตัว พอเวลาป่วยที ก็ไปหาหมอที อันนั้นผมว่า มันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุครับ อย่างที่อาจารย์ท่านเคยสอนสั่งเสมอๆ ว่า การป้องกันปัญหา เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้น ตรงนี้เองครับที่ อาหารเสริมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะเราสามารถช่วยบำรุงรักษาอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนที่มันจะเสื่อมโทรม จนปรากฎอาการเป็นโรคต่างๆ ออกมาให้ทนทุกข์ทรมานครับ อีกอย่าง เท่าที่ผมรู้มา ยาส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีผลในการรักษา แต่ก็มักจะมีผลข้างเคียงด้วยเสมอ อย่างน้อยก็ตกค้างสะสมอยู่ในตับ แต่อาหารเสริม มันเป็นทำนองเดียวกับว่า เรากินอาหาร แต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆ มันจึงมักไม่มีผลเสียข้างเคียงตกค้างอยู่ครับ เข้าลักษณะธรรมชาติบำบัดน่ะครับ
แล้วงานนี้ ยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารเสริมจากจีน ได้มาร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ในวงการเห็ดของบ้านเรา อย่างศูนย์ฯ ของเรา จึงไม่ต้องคิดเลยครับว่า อนาคตรุ่งโรจน์แน่นอนครับ แต่ด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ พี่ไผ่ กับทางศูนย์ฯ ที่จะให้โอกาสกับสมาชิกของศูนย์ฯ ก่อนคนภายนอก จึงต้องนับเป็นโชค หรือบุญ ก็ไม่ทราบ ของพวกเราเหล่าสมาชิก ที่จะได้รับสิิทธิพิเศษนี้ก่อนชาวบ้านเค้าครับ
โอกาสงามๆ อย่างนี้ อย่าปล่อยให้ลอยนวล นะครับ พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิกทุกท่าน
นับถืออย่างสูง
นายจิว ศิษย์มีครู
avatar
KaiOtoko

จำนวนข้อความ : 121
Join date : 11/07/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ