ต้องบอกว่าชัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับ การนำเอาปุ๋ยไส้เดือนมาใช้กับเห็ด และการเพาะเห็ดที่เป็นไมโคไรซา

Go down

ต้องบอกว่าชัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับ การนำเอาปุ๋ยไส้เดือนมาใช้กับเห็ด และการเพาะเห็ดที่เป็นไมโคไรซา

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Wed May 23, 2012 9:37 am

ตลอดระยะเวลาทำการวิจัยของ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูลและคณะ เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตเห็ดและการใช้วัสดุเพาะเห็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุด บัดนี้ได้ข้อสรุปหลังจากทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาหลายปีว่า สามารถเอาวัสดุที่ใช้แล้ว กล่าวคือ วัสดุที่เพาะเห็ดแล้ว เอามาเพาะเลี้ยงไส้เดือนหลายสายพันธุ์ โดยได้รับคำแนะนำจาก อาจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง อดีตอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ซึ่งเป็นคนแรกที่ทำการศึกษาวิจัยไส้เดือนของไทย เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว โดยการทดลองทั้งกับไส้เดือนสายพันธุ์พื้นเมือง และสายพันธุ์ต่างประเทศ จนกระทั่งมั่นใจว่า ไส้เดือนที่นำมาจากต่างประเทศ ที่นักวิชาการรุ่นหลังหรือรุ่นลูกออกมาปลุกกระแส ด้วยการสร้างวาทะกรรมว่า ไม่ควรนำไส้เดือนสายพันธุ์ต่างประเทศมาเพาะเลี้ยงในไทย กลัวว่า ไส้เดือนพันธุ์พื้นเมืองของไทยจะสูญพันธุ์นั้น นับว่า เป็นข้อเตือนที่น่ารับฟัง แต่จากการศึกษาของ ดร.สมชัยมาเป็นเวลานาน พบว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา และได้มีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายพันธุ์แอฟริกา ที่ ดร.อานนท์ คัดเลือกสายพันธุ์จากการที่ได้จากธรรมชาติที่เมืองแรนฟอนทีน ใกล้กรุงโจฮันเนสเบริก์ ประเทศแอฟริกาใต้มาเพาะเลี้ยงในไทยนั้น ไม่ได้ก่อผลเสียหรือไปเบียดเบียนสายพันธุ์ไทยแต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม กลับทำให้การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วกลับมาเป็นปุ๋ยของพืชได้ดีกว่าไส้เดอืนไทยกว่าเท่าตัว แต่สำหรับงานที่เกี่ยวของกับอานนท์ไบโอเทคนั้น พบว่า ไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกาของ ดร.อานนท์ สามารถย่อยสลายวัสดุเพาะเห็ดที่หมดอายุแล้ว นำเอามาทุบหรือแยกเอาถุงพลาสติกออก แล้วมาหมักกับเชื้อและอาหารเสริมไบโอวันสัก 3-4 วันแล้วนำเอาไปเลี้ยงไส้เดือน มูลของไส้เดือนที่ออกมา จะมีธาตุอาหารดีกว่าใช้วัสดุอย่างอื่นที่มีการแนะนำส่งเสริมกัน และจากการทดลองนำเอาไปเป็นส่วนผสมกับวัสดุเพาะเห็ดในอัตราส่วน 1-2% สามารถเพิ่มความสมบูรณ์ของเชื้อเห็ด ทำให้เส้นใยเจริญเข้าไปในวัสดุเพาะหนาแน่นขึ้น(แน่นอน ในเมื่ออาหารมีมาก เส้นใยจะหนา จะเดินเต็มถุงช้ากว่าที่อาหารมีน้อยกว่า) ผลผลิตของดอกเห็ดทุกชนิด ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ขึ้นไป สามารถลดการใช้รำและอาหารเสริมลงได้มากถึง 20% อายุของการเกิดดอกหรืออายุของก้อนเชื้อจะอยู่ได้นานกว่า ดอกเห็ดจะสมบูรณ์ น้ำหนักดี ไม่ช้ำง่าย ที่สำคัญ หากนำเอามูลไส้เดือน มาทำน้ำหมักไส้เดือน(เป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก สำหรับคนที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน แล้วรดน้ำเยอะๆ เพื่อให้น้ำส่วนเกินไหลเยิ้มออกมา แล้วคิดว่า นั้นคือ น้ำไส้เดือน หรือปุ๋ยน้ำจากไส้เดอืน จริงๆแล้ว คือ น้ำที่ยังทำการหมักยังไม่สิ้นสุด หากเอาไปใช้กับเห็ดหรือพืช อาจก่อให้เกิดอันตรายได้) ด้วยการผสมกากน้ำตาลแล้วเป่าอากาศเข้าไปประมาณ 5-7 วัน จะกลายเป็นปุ๋ยน้ำหมักไส้เดือนที่เอาไปเป็นปุ๋ยฉีดเพิ่มผลผลิตให้แก่เห็ดหรือพืชได้เป็นอย่างดี รายละเอียดเรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือน สายพันธุ์ไส้เดือน ปุ๋ยไส้เดือน โปรดติดตามต่อไปที่ www.anonworld.com เร็วๆนี้ หรือที่ 029083308, 0860830202 หรือที่ 025799200,025797759 และ 0858270085
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ขณะนี้ เราได้ทำการเพาะเห็ดที่เป็นไมโคไรซาหลายชนิดสำเร็จแล้ว คำว่า เห็ดไมโคไรซาหมายความว่า เป็นเห็ด ที่ไม่สามรถเพาะขึ้นมาได้โดยปราศจากต้นพืชเฉพาะ ซึ่งเป็นเห็ดที่จำเป็นต้องอาศัยรากของพืชในการเจริญเติบโต โดยมันจะอาศัยอาหารจากปลายรากฝอยของพืช ขณะเดียวกัน พืชในโลกนี้เกือบทุกชนิด(ยกเว้นพืชในน้ำ) ไม่สามารถย่อยอาหารบางอย่างหลายชนิดได้ จำเป็นต้องอาศัยเชื้อเห็ดย่อยอาหารให้เล็กลงเสียก่อน แล้วรากพืชจึงจะดูดเอาไปใช้ได้ เราก็พบว่า มีเห็ดหลายชนิดที่เรานิยมบริโภคกัน ราคาสูงมาก และไม่สามารถเพาะได้มาก่อนในอดีต เช่น เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตับเต่า เห็ดเสม็ด ปัจจุบันความฝันได้กลายเป็นความจริงแล้ว โดยเราสามารถเพาะเห็ดธรรมชาติได้หลายชนิด โดยการทำเชื้อเห็ดบริสุทธิ์แล้วนำไปใส่ยังกล้าไม้ เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโต ก็จะมีเชื้อเห็ดเจริญไปกับรากของต้นไม้นั้น หากมีปริมาณที่มากพอและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะได้เห็ดที่มีราคาแพงเหล่านี้เก็บเกี่ยวได้ตลอดไป จนกว่าต้นไม้จะตาย ต้นไม้บางชนิดอาจมีชีวิตอยู่ได้หลายสิบปี บางชนิดอาจจะมากกว่า ร้อยปี ดังนั้น ระยะนี้ ตั้งแต่รุ่งสาง จะเห็น ดร.อานนท์ ตื่นขึ้นมาค่อนข้างจะเช้ามาก แล้วมาทำการศึกษาทดลองสารพัดเห็ดป่า เอามาทดลองกับไม้ป่า ไม้บ้านเต็มฟาร์มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นไม้หมี่ ไม้มะหาด(แก้หัวล้าน เพราะสังฆญาติ ดร.อานนท์ ส่วนใหญ่เป็นกรรมพันธุ์ผมน้อย) ไม้พยุง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้ยมหอม ไม้ย่านางแดง ไม้มะเกลือ ไม้พยอมและอีกหลายๆอย่างเป็นร้อยชนิด ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจในไม้บางชนิด ยกตัวอย่างเช่น ใครจะรู้ว่า ต้นยี่โถ จะสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าได้ดีและได้เห็ดดอกใหญ่ เกิดดอกเร็วกว่าไม้อย่างอื่น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว จะนำไปรายงานในwww.anonworld.com เร็วๆนี้เช่นกัน
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ปุ๋ยไส้เดือนที่เลี้ยงจากวัสดุเพาะเห็ดแล้ว นอกจากจะใช้เป็นอาหารเสริมเพิ่มผลผลิตเห็ดแล้ว ยังสามารถนำไปทำปุ๋ยน้ำฉีดให้แก่พืชเพื่อเร่งการออกดอกและเจริญเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ยิ่ง

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun May 27, 2012 11:16 pm

หลังจากที่ ดร.อานนท์ ได้ทำการเปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัสดุเพาะเห็ดแล้ว นำมาเพาะเลี้ยงไส้เดือนได้ผลเป็นอย่างดี พบว่า มีสารอาหารที่อยู่ในรูปสารชีเลทดีไม่แพ้การใช้มูลสัตว์เป็นอาหารเพาะเลี้ยง นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมให้แก่วัสดุเพาะเห็ด ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น อายุก้อนเชื้อนานขึ้น คุณภาพของดอกเห็ดดีขึ้น น้ำหนักดี ไม่เน่าง่าย แล้ว พบว่า ปุ๋ยไส้เดือนมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปทำเป็นน้ำสกัดชีวภาพได้ดีกว่าการทำน้ำชีวภาพทั่วๆไป ทั้งนี้เพราะในลำไส้ของไส้เดือนมีจุลินทรีย์ที่ทรงพลังในการย่อย เมื่อนำมาทำน้ำสกัดชีวภาพในขบวนการที่ใช้ออกซิเจน(จะนำไปกล่าวรายละเอียดในเวป www.anonworld.com ต่อไป) เมื่อนำไปฉีดรดต้นไม้ จะทำให้ต้นไม้โตเร็วขึ้น เร่งการเจริญเติบโตของระบบราก ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เป็นอย่างดี ได้มีสมาชิกหลายท่านสนใจ แต่ก็ต้องผิดหวังที่เราผลิตได้ในปริมาณที่ไม่มากที่ผ่านมา แต่ ณ วันนี้ เราได้เพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของสมาชิก หากท่านใดสนใจ ติดต่อเราได้ที่หน้าร้านของอานนท์ไบโอเทค โทร029083308 และ 0860830202 หรือที่หน้า ม.เกษตร บางเขน ตรงข้ามประตูใหญ่ ด้านถนนพหลโยธิน โทร.025799200. 025797759 และ 0858270085 โดยจะจำหน่ายให้ในราคาพิเศษเฉพาะช่วงแนะนำนี้เท่านั้น
รศ. ดร.สมชัย จันทร์สว่าง ปรมาจารย์เรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนของประเทศไทย เป็นผู้บุกเบิกในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในประเทศไทยเป็นคนแรก และได้ทำการเปรียบเทียบเพาะเลี้ยงทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ จนมั่นใจได้ข้อสรุปแล้วว่า ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกันมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอาหารได้ดีที่สุด และมีการเพิ่มหรือขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จาก 1 ตัวสามารถขยายได้เป็น 2500 ตัวภายใน 1 ปี และก็ไม่ได้สร้างปัญหาไปรบกวน เบียดเบียน หรือทำลายล้างไส้เดือนพันธุ์พื้นเมือง ดังเช่นนักวิชาการบางท่านวิตกจริตอยู่ทุกวันนี้ และจากประสบการณ์อันยาวนานของ ดร.สมชัย แต่เป็นนักวิชาการที่มีโลกส่วนตัวของท่านเอง จึงเป็นคนที่ไม่มีความถนัดในการสร้างข่าวให้แก่ตัวเอง ดังนั้น ท่านจึงได้ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ ดร.อานนท์ รวมทั้งทำการวิจัยร่วม จนพบว่า วัสดุที่ใช้เพาะเห้ดแล้ว จะเป็นวัสดุที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ท่านยังให้การสนับสนุนสายพันธุ์ไส้เดือนต่างๆที่ท่านได้ทำการวิจัยและคัดเลือกไว้นานแล้ว ให้ทางอานนท์ไบโอเทค พร้อมทั้ง รศ. ดร.สุพัตร ฟ้ารุ่งสาง ที่ได้ค้นพบสายพันธุ์ฟ้าประทาน ก็ได้มอบให้แก่ดร.อานนท์ไว้เพาะเลี้ยงเผยแพร่ต่อไป

ดร.อานนท์ กับ ดร.สุพัตร ฟ้ารุ่งสาง กับอุปกรณ์ เครื่องมือในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแบบต่อเนื่อง ของกลุ่มเพื่อนโคบาล กำแพงแสน เป็นกรรมวิธีการเพาะที่ลงทุนต่ำ แต่ได้ผลผลิตสูง ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อถาด หรือกาละมัง ใส่อาหารได้อย่างต่อเนื่อง และก็ปั่นเอามูลไส้เดือนได้อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จำกัด แต่เพาะได้เป็นตัน ไม่ต้องใช้แรงงานมาก คนๆเดียวก็บริหารงานเพาะปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เป็นตันๆ
ในภาพ ดร.สมชัยและภรรยา ได้ใช้ปุ๋ยไส้เดือน 1 ส่วนผสมขุยมะพร้าว 4 ส่วนโดยปริมาตร นำมาเป็นวัสดุสำหรับปลูกพืช และเพาะต้นทานตะวันงอกขายได้ผลเป็นอย่างดี ต้นแข็งแรง ทนทาน กรอบ อร่อย ไม่เน่าเสียง่าย


อุปกรณ์การเพาะไส้เดือนแบบต่อเนื่อง ใช้ไม้ลังเก่าๆก็ใช้ได้แล้ว เพาะเลี้ยงได้แม้กระทั่งในพื้นที่แคบๆ เช่น ทาวน์เฮาส์ก็ทำได้เป็นตันๆ ลงทุนต่ำ ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน คนเดียวก็ทำได้

เพียงแต่ใส่อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยการใช้วัสดุที่เพาะเห็ดแล้วใส่เข้าไปข้างบน

ไส้เดือนสายพันธุ์ที่ ดร.สมชัยแนะนำ เป็นพันธุ์แอฟริกันนั้น ก็จะกินอาหารอย่างสุขสำราญ จะเปลี่ยนอาหารเป็นปุ๋ยในเวลาไม่กี่วัน และจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว รายได้ไม่แพ้การเพาะเห็ดทีเดียว

การเพาะเลี้ยง อาจจะเพาะเลี้ยงในบ่อหรือกองวัสดุเพาะไว้กับพื้นด้วยวิธีง่ายๆก็ได้


เครื่องร่อนปุ๋ยไส้เดือน เพื่อแยกเอาส่วนที่ละเอียดออก และแยกตัวไส้เดือนเพื่อนำเอาไปเพาะเลี้ยงใหม่
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics
» นัดบัณฑิตรุ่นที่ 36 รอบบ่าย ทานข้าวเช้าก่อนเข้าซ้อมพิธีซ้อมย่อยครับ
» Facebook ของกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษ
» อยากทราบอีเมล เฟสบุ้ค ช่องทางการติดต่อ ของเืพื่อนๆสื่อสาร มนุษศสาตร์หน่อยค้าบ มาเป็นเื่พื่อนกันนะครับ
» เด็กสื่อสารปี 1 พรุ่งนี้มีเรียนตัวไหนหรอ เรียนที่ราม 1 หรือราม 2 หรอค่ะ
» บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ