บรรยายพิเศษเรื่องไบโอเทคโนโลยีและเห็ดเพื่อเป็นการเปิดตัวครั้งแรกร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Go down

บรรยายพิเศษเรื่องไบโอเทคโนโลยีและเห็ดเพื่อเป็นการเปิดตัวครั้งแรกร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue May 29, 2012 6:55 am

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ดร.อานนท์ ได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อวางแผนในการทำโครงการระยะยาวให้แก่ทางมหาวิทยาลัยในด้านไบโอเทคโนโลยีและเห็ดนั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีให้การสนับสนุนและต้องการให้เริ่มงานทันที ซึ่งทางทีมงานของอานนท์ไบโอเทค ที่มี อาจารย์สง่า เอื้อตระกูลเป็นประธาน ได้มีความเห็นว่า เพื่อผลประโยชน์ต่อสาธารณชน และเพื่อต้องการให้ทราบถึงความร่วมมือระหว่างอานนท์ไบโอเทคกับทางมหาวิทยาลัยนั้น ควรจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษถึงความเป็นมาและความสำคัญ รวมทั้งศักยภาพทั้งด้านไบโอเทคโนโลนีและเห็ด ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน สมาชิกของทางอานนท์ไบโอเทค และผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และสมาชิกของอานนท์ไบโอเทค จึงได้กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่องดังกล่าวขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ หางดง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปเพียงประมาณ 10 กม.ทางไปอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่สะเรียง ดังมีรายละเอียดดังนี้

บรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการไบโอเทคโนโลยีและเห็ดเศรษฐกิจกับเห็ดเป็นยา
โดยสถาบันอานนท์ไบโอเทค ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้เชิญ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันอานนท์ไบโอเทค มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของทางมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบงานสาขาด้านไบโอเทคโนโลยี และเห็ดเศรษฐกิจกับเห็ดเป็นยานั้น จากประสบการณ์อันยาวนานของ ดร.อานนท์ ที่มีในเกี่ยวกับเห็ดทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิกวงการเห็ดไทย จากการเป็นประเทศที่นำเข้าเห็ดจากต่างประเทศ จนกลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตเห็ดได้ในอันดับต้นๆของโลก และท่านได้ทำชื่อเสียงให้แก่วงการเห็ดไทย โดยได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดขององค์การสหประชาชาติ ให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลก จนกระทั่งได้รับตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ด(อาวุโส) ขององค์การค้าโลก มากว่า 20 ปี และท่านได้นำเอาความรู้ ประสบการณ์ สายพันธุ์เห็ดต่างๆเข้ามาพพฒนาวงการเห็ดในประเทศไทย เช่น เห็ดนางฟ้าภูฎาน(เป็นคนไทยคนแรกที่ไปประจำประเทศภูฎานเมื่อปี 2524-2528) เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือบางสายพันธุ์ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหิมาลัย เห็ดถั่งเช่า เห็ดกระดุมบราซิล เป็นต้น และท่านได้พัฒนาเห็ดหลายชนิดเป็นยาที่สำคัญกลายเป็นสินค้าส่งออกที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันนี้ ดังนั้น ในโอกาสที่ได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ ที่จะทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความยินดี ที่มีความประสงค์ขอให้ ดร.อานนท์ และทีมงาน มาแสดงวิสัยทัศน์และแผนงานในอนาคตร่วมกับทางมหาวิทยาลัยและผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยจะจัดให้มีการบรรยายภาคพิเศษขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้8.00-9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย(จำนวนจำกัด เฉพาะท่านที่ได้รับเชิญเท่านั้น)
9.00-9.30 น. กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายโดยท่านอธิการบดี
โดยท่านอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี
9.30-9.45 น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการประสานงานโครงการร่วมระหว่างสถาบันอานนท์ไบโอเทคและมหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ โดย ดร.ทิพย์รัตน์ ประทุมพร ผู้ช่วยอธิการบดี
9.45-10.00 น. ความมุ่งมั่นในการทำโครงการไบโอเทคโนโลยีและเห็ดร่วมกันของ 2 สถาบัน โดย อ.สง่า เอื้อตระกูล
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. - ความสำคัญทางด้านไบโอเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
- ความเป็นมาเรื่องการเพาะเห็ดในประเทศไทย
- เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาแรง เช่น เห็ดถั่งเช่า เห็ดหิมาลัย เห็ดกระดุมบราซิล เห็ดเยื่อไผ่
- เห็ดเป็นยา แนวโน้มใหม่ที่กำลังมาแรงในโลกปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่เป็นเห็ดพื้นบ้านของไทย เช่น เห็ดกระถินพิมานที่คนไทยไม่รู้จัก แต่กลายเป็นเห็ดที่ขายในต่างประเทศราคากก.ละหลายล้าน
โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารฟรีเฉพาะผู้มีสิทธิลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การใช้เห็ดเป็นยาในโรงพยาบาลราชสาสน์ จ.ฉะเชิงเทรา
โดย นพ.นครินทร์ พลสุวรรณ โรงพยาบาลราชสาสน์
14.00-15.00 น. การแปรรูปเห็ดเป็นยาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนาคุณภาพของยาโดยขบวนการไบโอเทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นยาสมุนไพรที่ผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด โดย ดร.ภัทร์ หนังสือ เจ้าของและผู้ผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานสากล
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.00 น. การแปรรูปเห็ด และการผลิตเอ็นไซม์และครีมมหาอมตะจากเห็ด
โดย อ.เยาวนุช เอื้อตระกูล
16.00-17.00 น. โครงการที่จะทำร่วมกับทาง ม.นอร์ท-เชียงใหม่ แนะนำสุดยอดเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารยุคไร้พรมแดน โดยและทีมงานของ ดร.สุพัตร็ ฟ้ารุ่งสาง ในการสร้างอุปกรณ์ Stupid box ที่จะแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกัันในองค์กร โรงเรียน หมู่บ้าน ให้มีความเร็วสูง ไม่มีปัญหาติดขัดในการใช้พร้อมกันครั้งละหลายๆพันคน โดยฝีมือคนไทย เครื่องแรกของโลก
และสรุปรวมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยจากผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการได้ที่
ดร.ทิพย์รัตน์ ประทุมพร 086-1839586
อ.สง่า เอื้อตระกูล 086-9154321
คุณรวิพร เงินโสภา 0860830202

พบและคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อต้านยาเสพติดที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2555

อาจารย์สง่า เอื้อตระกูล พี่ชายคนโตของครอบครัวเอื้อตระกูล อดีตป่าไม้จังหวัดหลายจังหวัด เป็นผู้ร่วมก่อตั้งไนท์ซาฟารี ตั้งแต่จัดหาสถานที่ คัดเลือกสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาไว้ที่สวนสัตว์ ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของไนท์ซาฟารี และเป็นประธานกลุ่ม ของสถาบันอานนท์ไบโอเทค ที่จะดูแลโครงการร่มกับทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


อาคารหอประชุมใหญ่ มูลค่าเกือบร้อยล้านบาท ซึ่งการบรรยายจะมีขึ้นที่นี้ และที่ทำการของโครงการก็จะตั้งกองบัญชาการที่นี้ด้วย

avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ