สาร AHCC สกัดจากเส้นใยเห็ดหลายชนิด มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ ที่ทำการทดลองกับคนในญี่ปุ่นและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย

Go down

สาร AHCC สกัดจากเส้นใยเห็ดหลายชนิด มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ ที่ทำการทดลองกับคนในญี่ปุ่นและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Sep 30, 2012 8:26 am

ได้เปิดเข้าไปอ่านเวปของวัดคำประมง แล้วเจอบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง ภายใต้หัวข้อเรื่อง โภชนาการบำบัด ที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากเส้นใยเห็ดหลายชนิด จากประเทศญี่ปุ่น โดยกล่าวว่า วิธีการสกัดสารและชื่อของเห็ดเป็นความลับของทางบริษัท แต่ได้ส่งสารดังกล่าว ที่ชื่อว่า AHCC(Active Hexone Correlated Compound) โดยได้รับการยืนยันว่า ได้ทดลองกับคนญี่ปุ่นกว่า 700 คนทั่วประเทศ และในประเทศไทยผ่านสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดังบทความต่อไปนี้


วิจัย AHCC ในไทย พบช่วยยืดอายุและคุณภาพชีวิตดีขึ้น


มะเร็ง กับAHCC อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็งและไวรัสตับอักเสบ
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า มะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษยชาติเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก การวิจัย ค้นคว้า ทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งยา อาหาร สมุนไพรเพื่อเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
การค้นพบสารสกัด AHCC เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทางเลือกในญี่ปุ่นใช้กับผู้ป่วยมะเร็งอย่างแพร่หลายนับแสนคน
AHCC ( Active Hexose Correlated Compound ) จะช่วยต่อสู้กับมะเร็งร้ายได้อย่างไร เรามักจะพบว่า ผู้ที่มีประวัติของครอบครัวเป็นมะเร็ง การรักษาด้วยเคมีบำบัด ผ่าตัด หรือฉายแสง มักจะมีระบบภูมิคุ้มกันต่ำลงและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษามะเร็ง
โดยพบว่าเม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่า NK Cell ซึ่งค้นพบ ในปี 1980 เป็นครั้งแรก เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งต่อต้านไวรัสและเชื้อโรคอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง NK Cell สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่แรกเริ่ม แม้เซลล์มะเร็งจะยังคงมีขนาดเล็กมากและไม่สามารถตรวจพบได้ การกระตุ้นการทำงานของ NK Cell รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมจึงเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งในการต่อสู้กับมะเร็ง
AHCC ( Active Hexose Correlated Compound ) กระตุ้น NK Cell ได้อย่างไร
AHCC เป็นสารที่สกัดได้จากไมซีเลี่ยม ( Mycelium ) ของเห็ดหลายชนิดที่ถูกเพาะเลี้ยงโดยวิธีพิเศษเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1986 มีรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 29 ชิ้นที่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของ AHCC ในการกระตุ้นการทำงานของ NK Cell ให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมหลายร้อยเท่า และจากประสบการณ์การใช้ AHCC ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งใน โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์กว่า 700 แห่ง รวมถึงรายงานการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นพบว่า AHCC มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย กล่าวคือ
1. เพิ่มปริมาณและการทำงานของ NK Cell และ แมคโครฟาร์จชึ่งเป็นภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจาย
2. เพิ่มปริมาณ TNF ( Tumor Necrosis Factor ) ในร่างกายทำให้เกิดการทำลายเซลล์มะเร็ง
3. เพิ่มปริมาณอินเตอร์ลิวคีน หรือ IL -2 และ IL -12 ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้เจริญเติบโต

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้ AHCC ในผู้ป่วยมะเร็งตับที่นำเสนอในการประชุม Congress of The European Society for Surgical Research ครั้งที่ 33 มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งตับทั้งหมด 151 ราย และผู้ป่วยจำนวน 70 รายยินดีเข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 1992 ถึงกันยายน 1999 โดยผู้ป่วย 70 รายนั้นได้รับ AHCC วันละ 3 กรัม เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว จากการศึกษาพบว่า
1. อัตราการกลับมาเป็นมะเร็งตับซ้ำในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ AHCC มีเพียง 49% ขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้รับ AHCC มีอัตราการเป็นซ้ำสูงถึง 67 %
2. ในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ AHCC มีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง 23 เดือน
3. เมื่อเปรียบเทียบอัตราการมีชีวิตอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ AHCC มีอัตราการมีชีวิตอยู่สูงถึง 79 % ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับมีอัตราการมีชีวิตอยู่ที่ 51 %
AHCC ยังเป็นที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็งอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น จากรายงานผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่าง ๆ จำนวน 100,000 ราย พบว่า 60 % ของผู้ป่วยมีผลตอบรับที่ดีในระดับที่น่าพอใจต่าง ๆ กัน
วิจัย AHCC ในไทย พบช่วยยืดอายุและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ในประเทศไทย มีการวิจัย AHCC ช่วยยืดอายุผู้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย และ แก้ปัญหาผู้ที่ดื้อยาในกลุ่มไวรัสตับอักเสบ
จากการศึกษาวิจัยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยสารสกัด Proteoglycan หรือ AHCC (Active Hexose Correlated Compound) พบว่าได้ผลดีกับผู้ป่วยคนไทย โดยสามารถเพิ่มภูมิต้านทานมะเร็งร้าย ยืดชีวิตอยู่ได้นานขึ้น นายแพทย์สุพล มโนรมณ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ศึกษาวิจัยผู้ป่วยมะเร็งตับในคนไทยด้วยการนำสารสกัด Proteoglycan หรือ AHCC ซึ่งสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายโดยการรับประทาน ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ยาฉีด ตามที่ส่วนใหญ่นิยมใช้รักษามะเร็งในปัจจุบัน
การศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัย โดยสุ่ม คัดกรองตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะสุดท้ายที่เป็นคนไทย จำนวน 44 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดหรือรักษาด้วยเคมีบำบัด ใช้ระยะเวลานาน 3 ปี แบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่รับประทานสารสกัด Proteoglycan หรือ AHCC จำนวน 34 คน
2. กลุ่มที่รักษาปกติ หรือ ประคับประคอง จำนวน 10 คน

ผลการวิจัย
ในกลุ่มผู้ที่ได้รับประทานจะได้รับสารสกัด Proteoglycan วันละ 6 กรัมโดยในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจหาปริมาณสารอินเตอร์ลิวคีน 12 (IL12) และสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพภูมิต้านทานของร่างกาย รวมทั้งการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในเดือน ที่ 1, 3 และเดือนที่ 6
สรุปว่า
1. กลุ่มผู้ป่วยที่รักษาแบบประคับประคองเสียชีวิตทั้งหมดในเวลาเฉลี่ย 3.5 เดือน
2. กลุ่มที่รับประทานสารสกัด Proteoglycan หรือ AHCC ยังมีชีวิตอยู่สูงถึง 73% ทำให้การมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลการตรวจพบว่าระดับสารอินเตอร์ลิวคีน 12 (IL 12) และสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลของสารสกัด Proteoglycan จึงสามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นภูมิต้านทานด้วยการรับประทานได้
นายแพทย์ สุพล กล่าวอีกว่า การรักษามะเร็งในทางการแพทย์ปัจจุบันมีการพัฒนายาใหม่มาตลอดเวลา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลการรักษาของยาช่วยให้โอกาสของผู้ป่วยมะเร็งอยู่รอดมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาคิดค้นวิจัยการป้องกัน การรักษาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ยังจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากแนวโน้มประชาชนป่วยเป็นโรคมะเร็งในทั่วโลกยังเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ จากสถิติเมื่อปี 2543 มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 22.4 ล้านคน เป็นผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 10.1 ล้านคน และเสียชีวิตปีละ 6.2 ล้านคน อีกทั้งในสถิติดังกล่าว 60 % ของผู้ป่วยเป็นประชาชนอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และในปี 2563 องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยมะเร็งถึงจำนวน 30 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ 15.7 ล้านคน และจะมีผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตปีละ 10 ล้านคนทั่วโลก

ที่มา http://www.liveinbangkok.com/forum/index.php?topic=5673.0หมู่นี้ มีผู้นำเข้าสารสกัดจากเห็ดมากมายหลายชนิดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากประเทศเพื่อนบ้านของเรา โดยอวดอ้างสรรพคุณมากมาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คุณป้าคำศิริ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ผ่านการอบรมจากอานนท์ไบโอเทคกว่า 20 ปีมาแล้ว ก็ได้มาเยี่ยมทางอานนท์ไบโอเทค ขณะที่มีการอบรมเรื่องการเพาะเห็ดฟางแบบอานนท์52 อยู่ โดยคุณป้าคำศิริได้นำเอายาฉีดใต้ลิ้น ที่อ้างว่า เป็นยาที่ผ่านขบวนการสกัดด้วยวิธีพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน ราคาขวดละ 15,000 บาท ขนาด 15 ซีซี. สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้น ก็ไม่ต่างจากหัวน้ำหมักธรรมดาของบ้านเรา เพียงแต่มีการปรับแต่งกลิ่นและรสชาติเท่านั้น ดังนั้น จึงขอแนะนำว่า หากท่านต้องการสารสกัดจากเห็ดจริงนั้น กรรมวิธีการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จะสามารถทำการสกัดสารที่เป็นยาได้ดีกว่า การสกัดด้วยสารเคมีหรือเครื่องมืออื่นใด แม้ว่าเครื่องมือนั้นจะมีราคาแพงมากน้อยเพียงใด ก็จะสู้ความมหัศจรรย์ทำการย่อยเทียบเท่าจุลินทรีย์ที่ได้รับการเลือกและคัดสรรแล้วไม่ได้
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สาร AHCC สกัดจากเส้นใยเห็ดหลายชนิด มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ ที่ทำการทดลองกับคนในญี่ปุ่นและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย

ตั้งหัวข้อ  paoleng on Sun Sep 30, 2012 9:45 am

อันนี้แน่ ๆ เลย เห็นคนนำเข้ามาขาย ราคา 8,000 - 10,000 บาท
ของ ดร. ถูกกว่าเยอะเลย....ไอมูรอน เอเอชซีซี ไมโครแคปซูล พาวเดอร์

สารสกัดจากเห็ด แอกทีฟ เฮกโซส คอร์รีเลต คอมพาวด์ ฟรีซดราย

ขนาดบรรจุ 90 ซอง
avatar
paoleng

จำนวนข้อความ : 105
Join date : 10/08/2012

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สาร AHCC สกัดจากเส้นใยเห็ดหลายชนิด มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ ที่ทำการทดลองกับคนในญี่ปุ่นและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย

ตั้งหัวข้อ  tongclud8 on Thu May 23, 2013 11:50 pm

สาเหตุที่ทำให้นักเล่นหน้าใหม่ได้หัดเล่นเกมส์ซะเป็นส่วนใหญ่ goldclub slot ดาวน์โหลด เรายืนยันได้ว่าทางเราไม่มีการควบคุมเกมส์ และผลที่จะเกิดขึ้นของเกมส์ต่างๆ หากคุณต้องการที่จะตรวจสอบเราก่อนที่คุณจะเล่นด้วยเงินจริง สดจริง รวยจริง ทำไมต้องเล่นกับเรา เพราะเรามี ทางเรามีคำแนะนำเว็บไซต์ goldclub download ผมไม่ใช่โต๊ะและคงไม่รับฝากแทงด้วยครับ แน่นอนสำหรับนักแทงบอลอย่างเราๆ สิ่งที่ต้องการคือการได้เล่นกับเว็บรับแทงบอลดีๆ หรืออีกทางเลือกคือแทงบอลออนไลน์ ที่เปิดความหวังให้สมาชิกเลือกเล่นได้ ไม่ยุ่งยาก ซึ่งข้อดีคือ คุณจะรู้วิธีการ รู้ระบบ รู้วิธีผู้เล่น ท่านจะได้เพลิดเพลินอย่างไม่ต้องกังวลเวลาเล่นจริง นอกจากนี้คุณยังสามารถร่วมสนุก กับ genting club ก็ทำให้ผู้เล่นมีความหวังหรือมีสิทธิ์ทีจะเลือกเล่นการพนันกันได้เกือบทุกอย่าง และนี่จึงอาจเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่คนไทยนิยมเล่นที่บ่อนแห่งนี้

tongclud8

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 09/05/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

มีใครที่สามารถแจ้งจับนักพนันที่แฝงเข้ามาโพสต์ในกระทู้นี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Fri May 24, 2013 8:17 am

เจ้าเก่า เจ้าประจำ tongclud8 ที่แฝงเข้ามาโพสต์ในกระทู้นี้ เพื่อเสนอให้เข้าไปเล่นการพนันด้วยอย่างไม่มียางอายจนเป็นที่น่ารำคาญ และทำให้สมาชิกจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิด คิดว่า กระทู้นี้ เป็นของอานนท์ไบโอเทค ที่เชิญชวนให้เล่นการพนัน ดังนั้น หากใครพอจะทราบวิธีที่จะเข้าไปถึงรหัสหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่จะใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งจับดำเนินคดีทางกฎหมายได้บ้าง ช่วยกรุณาแนะนำด้วย
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics
» นัดบัณฑิตรุ่นที่ 36 รอบบ่าย ทานข้าวเช้าก่อนเข้าซ้อมพิธีซ้อมย่อยครับ
» สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสที่ใกล้ตัวเรา
» สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่มีหนังสือค้างส่ง นำหนังสือ คืน โดย ไม่เสียค่าปรับ
» ราคาหนังสือ
» Facebook ของกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษ

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ