กำหนดเปิดอบรมเห็ดถั่งเช่าแล้ว มีคนจองเยอะมาก ใครสนใจติดต่อด่วน ใครยืนยันก่อนได้ก่อน รับจำนวนจำกัด

Go down

กำหนดเปิดอบรมเห็ดถั่งเช่าแล้ว มีคนจองเยอะมาก ใครสนใจติดต่อด่วน ใครยืนยันก่อนได้ก่อน รับจำนวนจำกัด

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Oct 30, 2012 6:22 am

จากคำเรียกร้องและมีผู้เข้าชื่อรอเรื่องการอบรมเห็ดถั่งเช่าสีทองและเห็ดเป็นยา ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้ขอให้ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล กำหนดวันก่อนสิ้นปี โดยขอให้ท่านอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนในช่วงนั้น ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจาก ดร.อานนท์ ให้กำหนดเปิดการอบรมเห็ดถั่งเช่าและเห็ดเป็นยาขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ธันวาคม 2555 เนื่องจาก มีผู้แจ้งความจำนงที่จะเข้ารับการอบรมเรื่องเห็ดถั่งเช่าสีทองจำนวนมาก ประกอบกับที่เคยทำการเปิดอบรมเรื่องเห็ดถั่งเช่าสีทองไปแล้ว โดยใช้เวลา 1 วันนั้น พบว่า ผู้ผ่านการอบรมหลายท่าน เห็นว่า ระยะเวลาสั้นและรวบรัดเกินไป เวลานำไปปฏิบัติจริงๆ ยังจำเป็นต้องคลำอีกมาก นอกจากนี้ การนำเอาเห็ดถั่งเช่าสีทองไปใช้เพียงอย่างเดียว จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ดร.อานนท์ จึงแนะนำว่า ควรจะจัดการอบรมเป็นเวลา 2 วัน โดยเพิ่มเรื่อง เห็ดเป็นยาที่สำคัญไม่แพ้กันไปด้วย เช่น เห็ดกระถินพิมาน เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง และเน้น เรื่อง การแปรรูปเห้ดเป็นยา และการเข้าตำรับเฉพาะโรคไปด้วย ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ แต่เนื่องจาก การอบรมดังกล่าว จะต้องมีการตระเตรียมของจริง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการอบรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนจำกัด จึงอยากจะขอความกรุณาจากท่านที่แจ้งความจำนงไว้แล้ว หรือท่านที่สนใจ กรุณายืนยันการเข้าอบรมครั้งนี้ได้ที่ 02-9083308 และ 0860830202 โดยถือว่า ใครยืนยันก่อน ได้สิทธิก่อน และจะปิดรับทันทีเมื่อมีผู้ยืนยันครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้

กำหนดการอบรมเพาะเห็ดเป็นยาที่สำคัญ
ได้แก่ เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองโดยไม่ใช้สารเคมี เห็ดหลินจือ เห็ดกระถินพิมาน และเห็ดหัวลิง
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555
โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูลและคณะ

-------------------------
หลังจากทางสถาบันอานนท์ไบโอเทคได้เปิดเผย ผลสำเร็จในการเพาะเห็ดเป็นยาที่สำคัญหลายชนิด ที่ทางสถาบันได้ทำการผลิตเพื่อการส่งออกมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี และได้ไปร่วมงานนิทรรศการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 9 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองทองธานี ประกอบกับได้มีการเปิดอบรม เรื่อง การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองรุ่นที่ 1 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ได้มีผู้สนใจอีกจำนวนมาก ที่อยากให้ทางสถาบันจัดการอบรมเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอีก และจากการประเมินผลของการอบรมรุ่นแรกพบว่า การอบรมเรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนค่อนข้างละเอียดอ่อน ต้องใช้ทั้งเวลาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ประกอบกับแม้ว่า สามารถทำการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองได้แล้ว การที่จะนำเอาเห็ดถั่งเช่าสีทองไปใช้เป็นอาหารหรือยารักษาโรคนั้น จะต้องมีกรรมวิธีโดยเฉพาะ(ไม่ใช่เอามาต้มหรือตากแห้งแล้วบดให้ละเอียด ทานไปแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใด) และบางตำรับจะต้องใช้ร่วมกับเห็ดหรือสมุนไพรที่เกื้อกูลกันอีกหลายชนิด ดังนั้น การอบรมเพียงวันเดียวดังที่ผ่านมา แม้ว่า ผู้ผ่านการอบรมบางท่าน สามารถนำเอาความรู้ไปทำการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นผลสำเร็จได้ แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่แน่ใจและจำเป็นต้องใช้เวลาในการวิธีการที่ถูกต้องอยู่ ประกอบกับได้มีการเสนอวิธีการเพาะเห็ดถั่งเช่าและเห็ดเป็นยาอีกหลายชนิด ด้วยการใช้สารเคมีหลายรูปแบบ เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงหรือเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นหรือคุณภาพของดอกเห็ดมีสีสันที่ดี แต่การใช้สารเคมีที่เป็นสารอนินทรีย์นั้น อาจจะเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหา เพราะผลตกค้างของสารเคมีบางชนิด จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายของผู้บริโภคเห็ดที่เพาะโดยการใช้สารเคมีได้ ดังนั้น สถาบันจึงเห็นสมควรให้จัดการอบรม เห็ดเป็นยาที่สำคัญโดยไม่ใช้สารเคมี อันได้แก่ การเพาะเห็ดถั่งเช่าแท้ เห็ดถั่งเช่าสีทอง เห็ดกระถินพิมาน เห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิง ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 1-2 ธันวาคม 2555 โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 25558.00-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-12.00 น. * ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดเป็นยา
* เห็ดถั่งเช่าที่ทิเบตและภูฏาน
* วงจรชีวิตเห็ด
* วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์โดยไม่ใช้สารเคมี ในอาหารเหลวและในอาหารวุ้น
* การผลิตหัวเชื้อเห็ดเป็นยา

13.00-15.30 น. * ภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจากของจริงในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ทั้งเป็นอาหารเหลวและอาหารวุ้น การทำหัวเชื้อด้วยเมล็ดธัญพืช การใช้หม้อนึ่งความดันในการฆ่าเชื้อ การใช้ตู้เขี่ยเชื้อ วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวและอาหารวุ้นการบ่มเชื้อ การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์

15.30-16.00 น. พักทานอาหารว่าง

16.00-17.00 น. * บรรยายสรุปการทำเชื้อเห็ดบริสุทธิ์การเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดกระถินพิมานเห็ดหัวลิง


วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555


9.00-10.00 น. * การเพาะเห็ดถั่งเช่าแท้

9.00-10.00 น. * การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ด้วยการเพาะเลี้ยงในเมล็ดธัญพืชที่ช่วยเสริมสรรพคุณทางยา การบ่มเชื้อ การกระตุ้นให้เกิดดอกการเพาะเลี้ยงดอกด้วยการปรับอุณหภูมิ อากาศ ความชื้น และแสง การเก็บเกี่ยว

10..00-10.15 น. * พักทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น. * ภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจากของจริงในการเตรียมวัสดุเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดถั่งเช่า ด้วยเมล็ดธัญพืชหลายชนิดและส่วนผสม เพื่อเสริมสรรพคุณทางอาหารและยา โดยไม่ใช้สารเคมี ภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยง การนึ่งฆ่าเชื้อการเขี่ยเชื้อจากอาหารวุ้นและอาหารเหลว การบ่มเชื้อเพื่อเพาะเลี้ยงเส้นใย การกระตุ้นเส้นใยให้เกิดดอก การรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

13.00-15.30 น. * ภาคปฏิบัติการเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดกระถินพิมาน

15.30-16.00 น. พักทานอาหารว่าง

16.00-17.00 น. * การสกัดสารอาหารและยาจากเห็ดด้วยขบวน การไบโอเทค การผลิตเอ็นไซม์จากเห็ด การเข้าตำรับยาเฉพาะโรค เห็ดกับเครื่องสำอาง

17.30-18.00 น. * มอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งขวดเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองบริสุทธิ์พร้อมดอก เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ


ค่าอบรม ท่านละ 6,000 บาท รวมทั้งอาหาร เอกสารประกอบคำบรรยาย ขวดเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองบริสุทธิ์พร้อมดอก ส่วนท่านที่ต้องการที่พักในคืนวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม สามารถพักได้ที่โรงแรมอย่างดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใกล้บิ๊กซี นวนคร โดยจ่ายค่าที่พักเพิ่ม 500 บาท (พัก 2 ท่าน)

avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

คนเมืองมุก ขอจองด้วยคน

ตั้งหัวข้อ  คนเมืองมุก on Tue Oct 30, 2012 7:47 am

ถ้ามีการจองผ่าน Internet ได้คงจะสะดวกขึ้นเพราะว่าเวลาโทรเข้ามือถือบางที่ไม่มีคนรับสาย แต่ยังไงก็จองไว้ 1 ท่านนะค่ะ
ธิดาทิพย์ คำภา 081-6977048

คนเมืองมุก

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 29/10/2012

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

กรุณาจองทางโทรดีกว่า หรือไปจองด้วยตัวเอง

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Oct 30, 2012 9:05 am

มีคนรับสายแน่นอน เพียงแต่ มีคนเข้ามาคุยเยอะมาก ทำให้อาจจะต้องรอหน่อยครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำกัดครับ อย่าลืมที่ 02-9083308 และ 0860830202 ช่วงบ่ายๆหรือเย็นจะมีโทรน้อยกว่าครับ
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

อบรมเห็ดถั่งเช่าสีทองรุ่นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ธันวาคม 2555 จะเป็นการอบรมแบบครบเครื่องและปฏิบัติจากของจริงที่ทำเป็นธุรกิจต่อเนื่องของสถาบันอานนท์ไบโอเทค

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Thu Nov 15, 2012 12:32 am

ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ขอให้ประกาศให้แก่ท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมเห้ดถั่งเช่าสีทองในวันเสาร์-อาทิตย์ 1-2 ธันวาคม 2555 ซึ่งขณะนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก และอยากทราบว่า การอบรมครั้งนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาสาระไปถึงไหนบ้าง จึงขอเรียนว่า จากประสบการณ์ในการเปิดอบรมเห้ดถั่งเช่าสีทองที่ผ่านมาโดยใช้เวลาเพียง 1 วันนั้น เป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้น ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติสั้นเกินไป ดังนั้น เพื่อเป็นต้องการที่จะส่งเสริมให้คนไทย ได้มีโอกาสเพาะเห็ดถั่งเช่า ที่ซื้อขายกันในต่างประเทศราคากก.ละนับแสนบาทได้ ดร.อานนท์ จึงได้เตรียมการและสั่งการ ขยายเวลาอบรมขึ้นเป็น 2 วัน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกทุกขั้นตอนจากของจริงและขนาดที่ใช้ในการทำธุรกิจจริงๆ นอกจากนี้ ยังจะเน้นถึงขบวนการแปรรูปเห็ดเป็นยา การเข้าสูตรยาสำหรับโรคต่างๆโดยใช้เห็ด ดังรูป

ขบวนการเตรียมเมล็ดธัญพืชที่ใช้ในการเพาะเห็ดถั่งเช่า

การเตรียมน้ำปรุงโดยไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่มักปิดเป็นความลับ ผู้อบรมก็จะได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการบรรจุขวดชนิดต่างๆ ก่อนที่จะทำการนำเอาไปฆ่าเชื้อนำเอาวัสดุที่จะใช้ในการเพาะเห็ด เอาเข้าผ่านขบวนการนึ่งหม้อนึ่ง ทั้งขนาดเล็กและขนาดอุตสาหกรรม เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นของจริงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ขบวนการเพาะเลี้ยงเส้นใย และการกระตุ้นให้เห็ดเกิดดอก ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถนำเอาความรู้ดังกล่าว ไปทำการผลิตหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ได้ทุกชนิด

ผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการเกิดดอกเห็ดอันได้แก่ แสง ความเข้มข้นของแสง อากาศ ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม และหากไม่เหมาะสม อะไรจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างในรูป จะเห็นเห็ดมีลักษณะม้วนงอ อันเนื่องจากความเข้มข้นของแสงที่แตกต่างกัน เป็นต้น


การดูแลรักษา บำรุงให้เห็ดสมบูรณ์ ผลผลิตสูง ซึ่งจะดำเนินการสอนภาคปฏิบัติจากอาจารย์เยาวนุช เอื้อตระกูล และคณะอย่างใกล้ชิด

ในการอบรมครั้งนี้ จะมีของแถมเรื่องการเพาะเห็ดเป็นยาที่สำคัญที่ใช้สำหรับขึ้นสูตรเห็ดเป็นยา อันได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดกระถินพิมาน เห็ดหัวลิง โดยไม่จำเป็นต้องเพาะในถุง สามารถเพาะให้ออกดอกในขวดและนำเอาทุกส่วนไปทำเป็นยาได้เลยขบวนการที่สำคัญในการนำเอาเห็ดมาทำเป็นยานั้น จำเป็นจะต้องผ่านขบวนการนวด การใส่เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การหมักที่ถูกต้อง ก็จะอยู่ในรายละเอียดในการอบรม อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการอบรม เรื่องเห็ดเป็นยาเท่านั้น ที่จะได้สิทธิในการซื้อเชื้อเห็ดบริสุทธิ์เป็นยาได้จากสถาบันอานนท์ไบโอเทค


หมายเหตุ :- ขณะนี้ มีผู้ที่แจ้งความจำนงที่จะเข้ารับการอบรมเกินจากจำนวนที่รับได้แล้ว จึงขอให้ท่านที่ แจ้งความจำนงไว้แล้ว กรุณายืนยันเป็นการด่วน ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้น จะมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่จองรออยู่เข้าแทนที่ทันที กรุณาติดต่อด่วนที่ 02-9083308 และ 0860830202
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้วัสดุ อุปกรณ์ของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Thu Nov 15, 2012 8:50 pm

ในการอบรมคราวนี้ แม้การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ จะไม่มีการใช้สารเคมีที่ต้องสั่งมาจากต่างประเทศแล้ว จะใช้อาหารที่เป็นกลุ่มอินทรีย์สาร หรือแม้กระทั่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด เป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์


ทั้งอาหารเหลวและอาหารวุ้นที่ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ ล้วนแล้วแต่เป็นของที่หาได้ในประเทศทั้งสิ้น


แม้แต่ภาชนะในการบรรจุ สำลี กระดาษและฝาครอบ ล้วนแล้วแต่เป็นของดัดแปลงจากของที่ใช้แล้ว จากร้านรับซื้อของเก่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Petri dish หรือ Flask ราคาแพงๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ก็ทำในไทย ราคาเท่ากัน แต่สามารถนึ่งได้มากกว่า 50 เท่า
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขอยืนยันการอบรมเห็ดถั่งเช่าสีทองในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 1-2 ธันวาคม 2555 นี้แน่นอน

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Nov 25, 2012 9:29 am

หลังจากเมฆหมอกทะมึนได้พัดผ่าน ขบวนการทางการเมืองของไทยไปได้อีกเปราะหนึ่งแล้ว โดยมีผู้ที่แจ้งความจำนงที่จะเข้ารับการอบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า และเห็ดเป็นยาอีกหลายชนิดที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม นี้นั้น ได้โทรมาถามเพื่อต้องการคำยืนยันว่า ยังจะมีการอบรมตามกำหนดการเดิม หรือเลื่อนหรือไม่ ก็ต้องขอตอบว่า ขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่า การอบรมเห้ดถั่งเช่า จะมีขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้อย่างแน่นอน โดยจะมีการบรรยายที่เข้มข้น การปฏิบัติจากของจริง ที่เอาไปทำได้เลย และอาจจะมีการเชิญผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์การใช้ถั่งเช่ามาร่วมให้ความรู้ความคิดเห็นด้วย เช่น คุณอรุณี ตั้งสกุล อายุ 74 ปี ประธานผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดเสนา วังหิน กรุงเทพ ผู้ซึ่งพาผู้ปฏิบัติธรรมไปทำกิจกรรมที่ดอยอินทนนท์ ในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับกำลังวังชา กำลังขา และเหนื่อยล้าง่าย ดังนั้น การที่จะเดินขึ้นที่สูง บของผู้สูงวัย เป็นไปได้ยากมาก แต่ด้วยความที่ทานเห็ดถั่งเช่า ที่ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้ทำการปรุงเป็นสูตรพิเศษขึ้นมา ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว สามารถอยู่ร่วมปฏิบัติกิจทางศาสนาได้อย่างสมบูรณ์และไม่มีอาการอ่อนเพลียตามมาหรือต้องมานอนพักฟื้นดั่งในอดีตที่ไม่มีการทานเห็ดถั่งเช่าเลย ดังนั้น ในช่วงที่ทำการอบรม จะเชิญผู้มีประสบการณ์เหล่านี้มาเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟัง พร้อมกันนี้ ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้เตรียมทั้งเครื่องสำอาง อาหารที่ทำมาจากเห็ดถั่งเช่า ไอศครีมจากเห็ดถั่งเช่าและอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายมาเปิดเผยให้ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้ให้ได้รับทราบ และต้องขอโทษอย่างมาก ที่มีผู้สนใจจำนวนมาก ได้ติดต่อที่จะขอเข้ารับการอบรมรุ่นนี้ ปรากฏว่า จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เต็มไปนานแล้ว ดังนั้น หากสนใจที่จะเข้ารับการอบรมเรื่อง เห้ดถั่งเช่า หรือเรื่องเห็ดอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อขอสำรองที่นั่งได้ที่ 02-9083308 และ 0860830202 นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการอบรมเห็ดรุ่นสุดท้ายสำหรับปีนี้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ในเรื่อง การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เช่น เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ เห็ดตีนแรด เป็นต้น สนใจ รีบจองและสมัครด่วน
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ